Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/299

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


- a4i - Lantd for hopen, bedraga oss visserligen, antingen ined uppsåt, eller af egen svärmande (Srvillelse. Således låtom oss se. Hvad förstår man med en verklig jttre verld, och hvilket begrepp måste man fästa der vid? Nöd- vändigt fordras der^iil i:o ett sammanhang af fo- remål utom oss, (det vill säga i rymden), som 2:0 består af ett eget från oss åtskildt varelseämne, och som 3:o existerar oberoende af vårt varseblif- vande, det vill säga, antingen sådana föremål af oss förnimmas eller ej. Utan under dessa tre vill- kor gifves ingen verklig yttre verld. Allt hvad isom ej är detta, måste vara blott föreställning, blott tankesyn. Ty hvad som ej är i rymden, är ej atom ett annat, ej något yttre för oss. Hvad som ej består af eget, särskilt varelseämne, är ej från oss åtskildt, utan det samma med oss. Ändtligen, hvad som ej är till, antingen det af oss förnim- mes eller ej, är ej till såsom något för sig sjelf bestående ting, utan har sin existens blott i och genom vår föreställning. Huru svarar nu den nya filosofiens yttre verld emot dessa fordringar? Den är efter hennes egna grundsatser utom oss och icke utom oss: det för- ra, emedan den annars icke vore yttre; det sed � nare, emedan ingen verklig rymd erkännes, hvar- LmpMs Skr. IV XhL >6