Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/300

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— ^4^ — igeoofn elt utctm ois endast kan gif?as. Den 6e^ itdr af ett e^et särskilt varelseämne, och består icke af ett eget särskUt varelseämne: det förra � emedan den annars icke Londe s&som verklig sak moCflättas idealismens blotta tankesyner; det sed- nare, eiedan den dock icke har annat substrat, ån det sam vår egen inbillning lånar derät. And- teligeB, existerar den cheroende af 'vårt förmm- mande ock icke oberoende af värt förnimmande: det iorra, emedan dessegen^p är, att antaga e �t eget sjelfständigt lif , och att vara permanent j det vill säga, att bestå och fortfara i och för sig sielf; det sednare, emedan ingen verld existerar^ atan då, och si länge en ande har åskådning, eUer hvad som är det samma, föreställning deraf. Jag firägar nu hvar förstAndig läsare, först: huruvida jag riktigt uppfattat begreppet om en verklig vttre verld, och de nödvändiga fordrin- 2ame dertill? Dernäst: huruvida naturfilosofien ic- ke verkligen antager begge motsatserna, och gör sie deric^Bom skyldig till en uppenbar motsägelse? indthgen: huruvida läsarn har nog mildhet, att ^n �m sig tillfreds med hvad som sålunda uppUÉif- sjdf, odi atl låta det gälla för godt redbart flor Bin del har jag ej denna ödmjukhet, •I kan förena dessa motsägelser, tvrå- I � alaom den nya filosofiens rätu