Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/303

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— a45 — THiidigt eli tankefanktion, och hvarje objekt kan då e| heller vara annat in tanke och föreställning. Skulle äter med andens verksamhet här hora förstås nans tredubbla rörelser inåt^ ntflt och midte- méllan, så inser man dock ej huru verldssynemaa realitet skulle följa deraf. Ty låt dessa röreker till ocn"tied' utgöra en slags abstrakt formationspro- ceés af objekten, h vilken likasQm innehöll deras bilclniyigs-schema; hvad redbarhet kan dock lik vll uppWomma' deraf, då sjelfva detta verkningssätt ictét är eliér kan vara annat än en tom inbillnings- dikt; 'så vida hemligen, utan förutsättning aTrum, ingen rörelse, intet utåt eller inåt låter möjligen tänia sig? Icke nog: ville mån ock för ett ögon- blick iförstå med andens tredubbla verksamhet , verkliga rörelser i k VerkUg lymd; ftfiingt skulle nlbiidook söka begripo, huru af dessa flyttningar i^rdmmel utåt, tnåt^ m � m., utan något derued föreofadt snbstrat, en hel verkl af objekter mera dkulle' uppkomma, än biidstodeli, af bildhuggarens blotta' rörelser med huggjernet, eller en rad af al- fabetilska tecken, af blotta ritningen med fingMt i tcMuma luftrymden. Lika föi^fves skulle den saknade rediteten bär sökas i krafter som motverka h varandra, ttéd deraf härledda fenomener laf magnetisnr, eldktHci- tét; galiF^nlinf. ' Xftan ämne föl^ dessa kilAer^ttt