Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/304

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


- 346 - förcti^s med ofib att verka på � låter ej begripa �ig^ liuru allt 4etta ak^ll^ utgör? npn^t än en forma- lism af tomma begrepp, eller b varifrån den ma- tefi^ skiiUe uppkomma, som tillä^ges det särskäta ffr^get^ och som säges betala sin skatt dt för- géingelsenj under det att i^^n förbfifver aför- gänglig. Ja ajelfya iden, hvarest skulle väl den finnas i sin eviga ursprunglighet, om grunden till allt )ir ett tänkande, utan någon som tänker eller q^gpt som tänkas, och om, som det äfven påstås, all daniug och skapelse verkas medvetslöst utan idealisk förebild? Huru låter då allt detta (br^qa ^ch förklara sig? Det är ft\\% ej pbekant, att Sc|ie}ling gjort et- tor b^nd flere förändringar i sitt system, etter som det beter, gifvit derät en fullständigare utbildning, pcb att qian ansett de yttre objektens redbarbet såsom bäst förklarad geqom de sednarq försöken af detta slag. För qfiin del har jag ej Kunpat fin- na, hvari denna bättre förklaring skulle bestå, el- ler huru natursyneruii skif lie derigenoip erhålla ni- gQU större redbarhet än förut. Låtom oss se. Fichte hade gjort intelligensen eller den med-

�flUinde verksamheten till natursypernas ursprung, 

aoni allesammans ho^ honom iippkompia från jn- ttfUigOttsena ipakräukningar och reflexiopen dcrof- ri iMNlåend � derföre allesamipans i blotta före-