Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/306

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 348 — få 7äl som dcDy uddräDdigt äga en ^en och af inftelligeiueB ofaeiocode verkligiieL Men anno en gäng sagdt, beundrar jag huru man låter betala sig med ord; ty att finna i allt detta redbar sak och allrarlighet , är /åtminstone ior mitt forstånd, omöjligt. Skulle man faafva sagt så orått, att filosofien ofta icke varit akmat än gatn- h barns lek? Emellertid, efter jag komthit att ådr tagsi i leken, se här mina luftbläddror, i motsats af de förgående. � � .� !'" Blan påminner sig alltid, att något rum ulto/on oss i detta system icke fär antagas. Om nu de sä kallade natur-objekten likväl hvarken existera inom intelligensen i och genom dess föreställningar, eller i någon rymd utom dem, hvarest existera de då? Och om de hvarken bestå i blotta tankesyner eller i verkliga substrater, i b vilka qvaliteterna inhe- rera, hvaraf och hvari bestS de således? Eller skulle något tredje gifvas hvari de kunna möjligen bestå? Jo, svaras mig: i sjelfva den absoluta verksam- heten, innan den ännu potentierat sig upp till intel- ligens. jNå väl, jag vill för ett ögonblick antaga detta. Objektet utgöres då af blotta verksamheten, och ' eten är här den medvetslösa ; men denna h öfvergår i en annan eller den intelli- clå den slags verksamhet upphör, som