Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/326

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— a69 — Långt ifråa ajtt veta ajAt, skulle det högsta väsendet ej ens kunna veta af^s^g sje)ft � — .Tjr der absolut frihcft finne^,, dw äf någol,! meilvetaa- '*de af sig sjelf på intet sätt tänkJofarA/v 'f) �.oir :. Alltså ingen oändtigt ^ ^ ti � öck > ) �Alwu �d �^' va- relse. Intet �ck'stånd högre äp menmskans. ^Yidare: IV. Gudj såsom ett moraliskt väsende j a. v. s. såsom helig och rättfärdig domare ojver vår . ra tankar och gerningar. ' ' ' ' I den nya filosofien heter det härom: /"Aodu "mindre än förnuft, låter moralitet tåhka Id^ hos 'Xjud. ^^). Huru kommer ni ,på idén. om.flamo- "ralisk Gud? Jo, mpralh^env skatf ^ t^^a^W exi* "stens emot Guds öfvermakt! Sen er lil^i^fil nogi "före, att J ej medgifven en sådan öfvermak^t, in- "nan ni gjort er väl försäkrade om en vilja hos "samma makt, som svarar emot buden af edia "moraliska lagar." "). Betrakta vi idén om en moralisk Gud frftn den estetiska sidan, så är flomen deröfver snart fälld. Vi hafva med antagandet af en sådan va- "relse förlorat all skönhetsprincip." *^). "Denna idé om en moralisk Gud har ej all �* "nast icke någon estetisk sida ; hon innehåller ej

�> 

9 �

'*) Briefe ub. Dogm. u. Krit. pag. 175, '^) Ibid. p. I74* W) Ibid. p. ia3. � �) Ibid, pag. 119.