Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/329

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

�t

99

M

9 �

— 371 — tvOTtonu Men med cknna abeofaiU friket elters �* "iighel (ram skall eftei* dödea blifva vår lott) fir odks/k nb. intet mediretaade af sig sjelf mqri^ möj- ligt ^^ tj htarest allt motstånd ijipphdrf d9l;y4( fiägaji hvareBt all sipilig åskådning, atft objdLtiirt forsramerf der fins blott qvar äpdlq? utstrfti^ ning, och alldeles ingen återln^mst Xt^V^ tUl �ig sfäf ^y Viljan en sådUigi ^terkomsit tiill sig sjelC^ iotet 9bjekt; utan objekt � ingen miq �^ reflexiof � ingeii tanke, intet medvetande. Absolut verksam- het i)lir. bår (nemL efter döden) absolut hvila ^ ^Vara^dets högsta ögonblick utgör alltsA för oss "en öCvergång till intetvarandet ^ eller, hvad som är det samma t utgör för oss an^iAäfat/oit^i � oj^on* Såsoni tydligare förklaring häraf tiUågges ytt terligare af 4^0 nya låran: il^land otika folksli^g o^ tid^ir � Ijivilkas bagrepp^ härom (nemL om e^; tiUstind efter dattf^) W^i^efifi: bekaqta, "utmärker sig på ett förmånligt sätt genom sin uppriktighet en viss del af de ELinesiska Visa, af hvilka det högsta goda, den absoluta saligheten sättes i det 'fdUkMdHga intet. Ty om det kallas med rätte '^iotet, som ntgör på intet sätt något föremål, så

M

99

9*

'7) li;i^ iib. Dogm. u. Krit pag. 175. ^ Uud. pag. 17& �) Iliid. pag. 175. 30) Ibid. ibid.