Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/333

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


af Fichtes exempfl likväl haf ?9 iim\fi QQ^FändiST heten y att icke ^Udeles pteshiUi ep Gud, och .9^ alltså ombygga systemet på ett sätt, ^u^ lemna^^ äfven åt honom ett ruip deii. Detta sypes hafv) skett genom upphofsmannens sqdnaste forsok, ^ liten skrift, som slutar den iitkomna försUr 4^km af hans arbeten, npder titel: PhUosophisahe llj^ tetsuchungen uber dos TFeseri der mehscfdiéh^fi Freyheity und die damit zusammenhängende Ge^ genständej en skrift; � hyilken oqkså yerkligW oU gör den enda grundkälla, hyarur den nya läran synes låna hela det religionsberöm, hvarmed hon så flitigt omgifver sig; Det är i denna lilla afhandling, som man verkligen finner, icke aUenast en Gud i sitt första lifsfrö, som derur uppkommer, födes och får förstånd, utan äfven skapelsen genom Ordet j Kristi mandoms annammelse o. s. v. flvarje tänkande läsare förundrar sig, att finna författarn här förvandlad, ifrån en i hög grad fritänkande dialektikus, till en fullkomUg mystikus, och hans nya filosofiska skrift till en slags liten uppenbarelsebok. Ty om mysticism betyder, enhgt för-p fattams egen bestämning af detta ord, att objektiavisera den högsta grundvarelsen ^^); och om åter dermed bör förstås, enligt allmänna begreppet, föregifvandet af omedelbara kunskaper, som genom

^) Briefe öbes Dogm. u. Krit pag. i85, 186.