Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/339

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


naftets och erfarenhetens påsdlddä lognaktighet i •Ut hTadde försäkra oss om. Den Fichtisk-ScheUingska Skolan. Enligt den- na är filosofien en fri och med reJleaAon gjord imitation af andens medvetslösa handlingssätt - � eller dess rörelser utät, inåt och midt emellan. För er, min vän, beböfves ingen förklaring af detta underliga språk, hyaröffer jag ej heller vill här yttra mig. Nog af: filosofiens indaittål blir här alltid, att i trots af den Kantiska fomaftskritiken och dess höga stängselmarar � uppsvinga sig till eA allkunskap om hvad vi kalla Gud och natur � me- ra förvånande, än allt hvad man hitintills någon^ sin anat; men en allkunskap, icke mera uppkoin^ men från förnuft och erfarenhet, utan från Gud vet h vilken plastisk fantasi, som icke forskar, icke utgrundar, utan kort oiå godt sjelf gör och till- skapar hvad hon vill veta och undervisas om. Ni vet fullkomligt min vän, att jag i allt detta in- genting förändrar eller tillägger. Nå väl: ett af dessa ändamål skulle således vara filosofiens? Jag tror det icke. Jag tror ej att bon är till, h varken för att demonstrera alla gu- domliga och menskliga ting såsom propositioner i Euklides; eller för att omkring menniskosinnet förvandla skymningen till det tjockaste mörker; ^Uer för att sätta iobilbiingea pfl tbronen i foN