Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/345

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


/ I egentliga syftemål. Häri måste hon QÖdväpdigt vara en af delarne: kunskap eller tänkesätt; och då hon omöjligen kan vara det förra, måste hon ofelbart vara det sednare. Men allt täqkesätt � i sin rätta bemärkelse, är af moralisk natur; det yill säga, uppkommer från en moralisk förbindelse, dertiil, och har derigenom en ännu högre grund, än det skulle äga genom blotta spekulationsgåfvaoi Ty då denna sistnämda, bunden vid tingens nddv yändiga naturförhållanden, måste steg för sle^ framleta sig ifrån naturföl jd till naturgrund, dllep tvertom; och kan hvarken omfatta hela kedjai|. deraf, eller ännu mindre uppsvinga sig en hår8 �^ bredd öfver den ofria naturen; grundar sig der&* mot det moraliska tänkesättet alltid omedelbart; på den högsta lagen för allt, på lagen för fri verksamhet. Härifrån möjligheten af en annan viss- het än bevisningens, och som kan ersätta dess brist. Härifrän äfven den sanna filosofiens höga natur af mera vishets- än kunskapsAÄvdi. Intill dess filo- sofien återföres till denna siq äkta sokratiska prin** cip, skall hon förmodligen alltid sväfva emellan spekulationens begge ytterligheter: skeptisk eller dogmatisk öfverdrift. Farväl min vän! Besinna Er på denna nya åsigt af filosofien , och säg mig Edra tankar derom. Jag är gjiltid m. m.