Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/385

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Tan. Anmårkom derjemte, att dm kttnåkapliga Tissheieo (det samma aom bevisningea) ' tkoUe här, för att yara ovedérsSf^g, medföra Uigen' rin- gare fördran, än den af hela allhetens ombtt- niAg � och ntforskningen af desa boitetdosa djap; nnder det att öf^ertygelsens vkshet kaniappkom- ma af några fi hof vndakil , eller från n^on en4a oss närmare kännedomsgnmd. Utom en sidan ▼äg till dessa sanningar � horn mänga dödliga , eller hvilken enda skalle yäl varit i stånd, att nj^haja sig ända till det oryggligaste förlitande dftpji? Men en sådan oss närmare gmnd till fisshét om dessa höga, aflägsna föremål � äga vi den rerk- ligen? frågar man. Ju mera man tänker bärpl, jo mera skall man finna, att vi verkligen äga en sådan i denna inre, underbara sinnesdaning, som ger oss � genom känslans erforelihét � uppenbutélsér af det ahsclut förträffliga i Fätnuftåt, Godhe- ten , Råttn^isan. Tj man säge mig: blott � käns- lan af det högst vördnadsvärda ' i dessa . egenskii- per tvingar den oss ej � att icke allenast tänka' tes dem såsom ovillkorligt förenade med d^d ursprung- liga allkraften � men äfven. hela naturplanea så- som ett ofelbart uttryck deraf ? Vt denna enda grund följer allL Man skall säga � att filosofien blir på. detta sätt snart &rdif? � �^ utan bekostnad af särdeles