Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/410

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 352 — sätt, finner sina egna rättigheter och fordelar upp- tagna och bevarade under och tillika med allas gemensamma; sä blir klart, att detta skäl är egen- nyttans, och alldeles icke moralitetens. Svarar man äter, att allas väl härigenom försäkras, hvil- ket ändamäl visserligen är moraliskt; såfrägarjag, hurp förnuftet genom blotta slutgåfvans makt kan ålägga mig, att hafva detta främmande ändamål, och att derföre ofta uppoffra mina egna, ebam trängande de ock vore. Detta blir visserligen for blotta tankekraften icke möjligt under annat vill- kor, än så vida befordrandet af allas gemensam- ma väl åter kunde blifva ett medel for mig till något enskilt ändamål, större och kärare än dem jag derföre uppoffrat. På allt annat sätt låter en sådan uppoffring för ingen del föreskrifva sig. Men att sådant icke vore moralitet, utan blott klokhet på fördelar, detta har redan blifvit er^ kändt. Emellertid har förnuftet härmed och hfir- igenom uttömt hela sin förmåga, såsom blott tanke- och slutgåfva, och likväl befinna vi oss ännu, utan någon verklig grund för pligtförbin- delse. Mera härom i mitt nästföljande. Förblif- ver m. m.

3. Bref^