Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/419

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 36i — sinnet, begrepp och känsla tillhopat under det den sednare alltid inskränkt och förminskat sig sjelfUH en hlott tanke-natur � Denna märkvärdiga sam- mansmältning af tanke och känsla, som finnes i alla våra moralsatser , hade det tvertom tillhört filosofien att upplösa och förtydliga; och hon skall säkert kunna göra det � sä snart hon behagar omfatta begge delarne, utan att förkasta nägonde* ra. Förblifver ra. m.

6. B re/v et. M. B. Ännu ett inkast fiterstflr att besvara. Om, säger du, denna princip ocksfi verkligen bestän- di^t underhållit i menniskosinnet de stora ' före- ställningarne om Gudj Försyn, Odödlighet , måste väl deremot böra lika uppriktigt erkännas, att den aldrig kunnat föra oss till någon sådan kunskap- lig visshet deroro, som i sträng logik upphäfver motsatsen. Nej, visserligen icke; men se här en annan fråga, och säkert en af de vigtigaste: 6or � de den kunna det? Jag anser ej mitt ämne ut- redt, utan med och genom besvarandet af denna märkvärdiga fråga. Leopolds Skr, IV DeL ^4