Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/422

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


-p. 364 -^ • rao e} pA amuiB vig föra oss; aä att a|dfTi vår inskrinbiiDg oofa vAr okanaighet blif va villkor odi medel dertilL Beklagom oss då ej dfver en inskrankniog, aom på detta sitt förvandlar aig för osa till en moralisk ofnings-och förSdlingsbana; och somsau ter oss i mojligbet att förvSrffa det högsta af al- la dödlighetens värden: den moralUka segerkraft tens* TillSggom, att denna inskrSnknuig befinner aig i gmnden mera skenbar an verkliga då bristen af bevisningens visshet har ersattes genom eo visshet af annn högra slag: en visshet � som � ^ ntan försvar inför dialektikens domstol, och afvea Qtan språk att der göra sig tillrBckligt förstådd, likväl talar inom hvarje bröst med hela öfverty* gelsens kraft; och som vi med allt skäl kunna kal- la, med Popes uttryck, the God within the fnind. Jag förblifver m. m.