Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/425

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


\ Tal om Filosofien, vid nedläggandet af Presidiiim i KongL WettensLaps-Akademien. ÄmiDDelse-Tal 6'fver Professorn i Moralen och Statsläran vid Kongl. Akademien i ITpsala, Herr Joh. Petter Slein- cour. Hållet i 'den större Gustavianska Lärosalen i Upsala den ii November 1786. Recensioner. Hertzens Erleuterung, öder Yerschiedenes anVerschiedene; von Joh. Casp. Lavater. St Gallen 1784* Den sunda Filosofien! Ben naturliga Sedeläran! och den landtförvista vantron! jemte åtskilliga nyttiga, fysiska upptäckter m. m. af Joh. Jak. von Bilang, Kapiten och Riddare. Om Eflerhäi*mning. Fragment af den höga kritiken till upplysning for alla Läsare som ej vilja bedragas; af Thorild. Sveriges Statshvälfningar och Hushållsanstalter ifrån år 1720 till 17929 jemte orsaker och verkningar dertill; af M. Blix, Häradshöfding. Filosofiskt försök att utur menniskans egenskaper utröna än- damålet hvartill menniskan är skapad; samt att af Djurens egenskaper utröna ändamålet for Djuren; af M. Blix, Häradshöfding. Våldet på Belindas lock. Komisk hjeltedikt af Alex. Pope. Öfversättning. Silfvertonen, eller Tassoi Fosforisk öfversättning. (Något om språk och styl i Poesien^ Något i anledning af något Supplement