Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/84

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


^ 316 -. m ting i verkligheten. Men ehuru djupt teende , tåg KmhI docL loke dlk ' följderna af sia Lin , odi allt hvad hoo d&idle i bereda tvertemot hans afirigter. Tj icke nog, att hon förvandlar hela menniskolif- vet, hela dapelsen ifrån lef vande visrklighet till ett tomt och filrglöst skuggspel; icke nog/ att, til- lika med visbeten, 'godheten, storheten af den yt- tre verldsinrättningen, äfven den ginaste vägen till .öfvertygelse om ett högre väsen, derigenom be- röfvas oss: hon har gjoit mera och sämre< Ge* nom den idealistiska karakter hon gifvit filosofien, och som sedan mer och mer fullkomnat ;sig, har denna sistnimda funnit sig tvungen, att idie alle- nast med ' ett otadligt diktbråk utveckla alla . na- tnrsynema ur vårt egnst lilla tanke^ag, utan wk. slutehgen, att i detta så inskrftnkta, så vanmäkti- ga, så okunniga sinnes väsende söka sjelfva den lu^sta ursprungligheten till allt Ty hvarest all fråga försvinner om orsak och verkning, der är det som är nödvändigt det enda och högsta. Ja^ icke nog ännn. Ty då erfarenhet och förstånd alldeles icke mera skulle �l gälla i filosofien, har Spdmlationen nödgats uppsvinga sig till en påstådd högre princip, ett så kalladt absolut fitanuft utan förstånd, hvars natur odb innehåll likväl hvarken låter fiitta eller uttrycka sig, utan g^iom och för-