Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/87

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


-- ag — litat af aodlighet odb maler ia,. Mm tar kiro|^ utåt och amle iiiål. Efter alla. dessa widerverk af dJBfiainnighct � viasle.man slutdigen q mera Jivad Huoi cgenldigea hade att Uiiikar om det fans jiå^ (pn God � någon Sjfil, någon Verld, med ett ord, någonluig annat, fin hyad som ieke ir någaoting. Sidan hkf nu filosofiens upfmådda fnllkomlighet. Skulle alltså eii verklig filosofi yara i sig sjdf omöjlig? Jag fraktar att hon är det, så långt man vill filrstå med filosofi ingenting annat. In heyis- ningen om tingens yfisende odi utveckling, härledd ur deras ursprungliga naturgrunder; vi må slika urs{irungli^eten inom oss sjelfva eller utom oss.- En sådan bevisning, kan den gifeas? B5r den gif- vas? Mta hvarfilre ej hOr? frågar man. Jag vill siga dJéL Berföre att af alla vården fir det mo^ raUdca vBrdet utan tvifvel det hdgsta; oA om* en tankande fiihet, som (ramkallas ur stoftet, har ett fintaftiål, fir det utan tvifvel detta soitt tillhfirden att 'åsyfta.' Mén nu h vilar detta moraliska v&rde helt *édi hållet på den skänaste, värdigaste, sublim masté ftltestfillning Om det Hela, dess ursprung, syftemål odi styrelse; på enligheten deirmed ittii* kesttt och handlingar, odi på stånddctigheten vid = déttna afrerensstfintmdse, oaktadt allt m(Hrker otik' aQ tvifvdaktighet, som sinnlighetens motsfigelser