Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/93

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


- 35

IV. Man slall svara härtill � att detta sista aug&r egenteligen blott den Kaotiska förnufls-lritileny hvilken ingalunda utgör hela nja filosofien. Väl medger man Kants allvarliga mening hafva varit , att tillintetgöra all verklig kunskap, vare sig här- ledd från sinnena eller förståndet. Men detta var blott, säger man, att hellre rent af utsläcka lam* pan, hvars matta sken endast förvillade. DenKan- tiska' filosofien bör derfbre betraktas, heter det � såsom en region af mörker, hvilken man måste nödvändigt fbrst passera, for att på andra sidan deraf begå f vas med ett nytt högre synorgan, den intellektuella äskådningen: ett syninstrument, h var- igenom man sättes i stånd att se outsägelig ting � Ja i sanning outsägelig ting, ty frågan blir här om ingenting mindre, än att från den absoluta identitetens höga ståndpunkt betrakta , från pol till pol, sjelfva den ursprungliga verksamheten i sina tre rörelser; tillika med hela fenomen verldens upp- komst dei;ifrån, genom det stora naturmachineriet � som vi kalla Subjekt-^bjektivcringen. Någon Läsare skall finna sig frestad att le häråt För min del respekterar jag dertill alltfor- mycket våra djupaste tänkare* �lndast erkänner