Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/95

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


- 37 - sig sjelf 9 om denna teckning har något motsvaran- de föremål • � Det gär an att, som Kant gjort, i en Kri- tisk pröfning af förståndslagarna , jäfva och mot- säga deras giUtighet om alla ting och föremål � men man måste då äfven som han stanna der vid; icke våga med den ringa öfriga lemningen af meii- hiskoförnuftet några nya , ännu långt djerfvare för- sök af allskapande spekulation , &h alla föregående ; minst af allt nyttja dertill ideligen samma för- ständdegrepp, som man med så högljudt förakt yedersdkat, eller, hyad ännu vore sämre, nyttja dem i beständig motsägelse till hvad de innebära. Hvad äro till ex. begreppen omfattning och inne^ hdllj grund öch verkning j förutgående och på- följd^ evighet och begynnelse j enhet och tvähetj öm de antingen brukas utan allt bevaradt förhål- lande till hvad de föreställa, eller deras betydél- ser rentaf omvexlas till motsatsen, sk M. innehållet blir det samma som omfattningen^ verkningen det samma som grunden^ påföljden det samma som fönttgåendetj begjrnnelse det samma som utan be-- gynnelscj tvåhet det samma som enhet o. s. v*

�a filosofi alltså, som till ex. satte naturen i och 

inom Gud � men också Gud i och inom naturen^ som antog en grund till Guds varelse, mai.]tiJkYttl förklarade denna grund såsom först möjlig genom