Sida:Linköpings stadsfullmäktiges protokoll 1863.pdf/213

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

En af Hr LroverksAdjunkten i anledning af Samma fråga ärende väckt

fråga om utsträckande af Nygatans westrat och dess öppnande åtminstone till Sct Korsgatan, ansågs skulle, sedan Ordförande, Hr Kamereraren Rodin under discussionen upplysta, att förslag i detta afseende vore att i början af nästa år från D införrnta, tills vidare hvila.

§ 153. Magistratens skrifvelse den 5 i denna månad, utvisande, att Hrr la C. F. Ridderstad och Räntmästaren J. F. Lindeberg blifvit i ledigheten efter Hrr P. M. Sahlström och A. E. Warinsky

till S. F. till Sand

208