Sida:Linköpings stadsfullmäktiges protokoll 1863.pdf/240

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

Föredrogs följande från ankomna skrifvelse:

Till et öfver et

Efter föredragandet häraf och sedan någon discussion föregått ansågs S. F. sig ej böra bevilja Sekreterare och Stadsingeniör i dessa egenskaper någon löneförhöjning, hvaremot Sekereterare borde såsom Stadens Juridisa ombud erhålla ersättning, hvars bestämmande dock til vidare up

J anledning af S. F. häravan under 116 anteknade förslag til Aflöningslatt för RådstufvuRättens och Magistatens Embets och tjenstemän samt betjente, hade från Magistraten ankommit följande yttra

Från Magistraten hade ankommit följande budgetsfrslag:

Till et Jemlikt at

Sedan under disscussionen blifvit upplyyst