Sida:Missbrukad kvinnokraft och kvinnopsykologi (1914).djvu/195

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
189
KVINNOPSYKOLOGI OCH KVINNLIG LOGIK

Min slutsats blev: att för flertalet kvinnor arbetslycka och arbetsframgång stå i förhållande till möjligheten att inom sitt arbete få bruk för moderligheten; men att kvinnan med fullaste frihet — utan att stöta mot en enda i förväg uppdragen gräns — på varje bana bör få pröva sina möjligheter, som för mången torde gå i en annan riktning än moderlighetens; att kvinnorna därunder dock måste vara vakna för nödvändigheten av självbegränsning, ifall de vilja uppnå en stor kraftutveckling; att som den gifta kvinnan icke i regeln med full kraft kan sköta sitt inre och sitt yttre arbetsområde, så bör hon om möjligt uppge det yttre; att således hela det program inom kvinnofrigörelsen, som påyrkar den gifta kvinnans arbete utom hus såsom villkor för hennes självständighet, är en missriktning; att när man vill bemöta männens invändningar: »att staten icke har råd att kosta stora summor på kvinnans utbildning, då denna ofta blir resultatlös för samhället genom hennes äktenskap», då skall man icke kämpa för likställigheten genom att framhålla värdet av kvinnans fortsatta yrkesarbete inom äktenskapet. Man skall framhålla samhällets behov av den kvinnliga kraften som orsak nog till kvinnans fulla likaberättigande med mannen i bildnings- som i arbetsmöjligheter.[1]

  1. Intet kan bättre visa den tröghet, som varje det ringaste ny tanke har att besegra, än det sätt på vilket man upptagit mitt förslag om den bildade barnavårdarinnan!

    Detta vore ju att beröva modern den andliga delen av hennes moderskap; att framkalla konflikter; att »förnedra de bildade flickorna till barnpigans simpla arbete»; ja, det hela har behandlats som en löjlighet!

    Man har under allt detta tal icke brytt sig om att märka: att jag anbefallt den bildade barnasköterskan, liksom sjuksköterskan, för undantagsfallen. Dessa inträda när t. ex. en mor av en stor barnaskara, ett stort hushåll, en representativ ställning eller andra liknande orsaker är hindrad att ge sig personligen åt alla barnens stundliga vård; när en mor genom sjukdom eller resor eller som varande utländska icke kan för barnen vara allt, hon