Sida:Missbrukad kvinnokraft och kvinnopsykologi (1914).djvu/27

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
23
missbrukad kvinnokraft

drivkraft. Av tio unga män, som erhölle valet mellan tvenne lika högt lönade platser, men av vilka den ena vore ansvarsfullare och mödosammare, den andra mindre arbetsam men även mindre betydelsefull, torde sålunda nio välja den förra, men av tio unga kvinnor de nio välja den senare.

Disponenten för en av landets största fabriker har meddelat mig: att han ännu aldrig funnit en enda flicka, vilken lärt sig förstå mekaniken i den maskin hon, som en automat, sköter. Det har däremot knappast någonsin hänt, att icke en gosse — med alldeles samma folkskolebildning som flickan — inom kort lärt sig förstå sammansättningen och verksamheten hos den maskin, han haft om hand.

Dessa exempel kunde mångfaldigas.

Visserligen kunna de också motsägas, framför allt genom att påpeka de kvinnor, som med vaket intresse och skapande kraft utföra sitt arbete. Men det kan också ske genom att påpeka, huru kvinnor i affärer, banker o. d. först anställas på underordnade platser mot ringa avlöning, samt där anvisas förberedande arbeten, som endast kräva indirekt ansvar och vilkas frukter aldrig synas, ett arbete, som blir själsdödande och mödosamt. Den sålunda arbetande blir ofta pålastad allt mer arbete, sliter ut sig mot en låg avlöning och förlorar sålunda både den tid och de krafter, hon kunde brukat för att sätta sig in i affären som helhet eller utveckla de egenskaper genom vilka hennes arbete kunde få detta högre, mer personliga värde som mannen äger.

Men även om man varken förbiser de framstående undantagen och icke heller nekar vikten av den nyss anförda invändningen, så återstår dock det faktum, att de flesta män måst arbeta sig igenom just sådana underordnade, själsdödande, mödosamma sysslor, innan de nått en mer inflytelserik ställning. Förmår mannen ej tränga igenom dessa sysslor, så stannar han lika väl som kvinnan på den plats, där samvetsgrannheten gör till fyllest. Att mannen oftare lyckas komma