Sida:Nio norska Folksagor och äfventyr.djvu/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
4
den gröna riddaren.

murmästaren och bedja honom göra hålet så stort, att de kunde krypa upp igenom det; prinsessan skulle betala honom så bra, att han skulle ha nog för alla sina lefnadsdagar. Ja, han gjorde det; de sluppo ut och reste långt, långt bort i främmande land, både hon och pigan, och hvar de kommo, så sporde de efter den gröna riddaren. Sent om sider kommo de till ett slott, som var klädt med svart, och just som de skulle förbi der, så kom ett störtregn öfver dem; då gick prinsessan in under slottshvalfvet och ämnade stå der tills ovädret gick öfver. Bäst som de stodo der, kommo en ung man och en gammal man, som också sökte skydd mot regnet; men prinsessan drog sig längre in i en vrå, så att de icke sågo henne.

“Hur kommer det till, att den här kungsgården är klädd med svart?“ frågade den unge.

“Vet du inte det?“ sade gubben; “prinsen här är dödssjuk, han, som de kalla den gröna riddaren,“ — och så berättade han huru det gått till. Då den unge hörde, på hvad sätt han hade fått det, frågade han, om det icke fanns någon som kunde göra honom bra igen. “Nej, det finns inte mer än ett medel,“ sade den gamle, “och det är, om den jungfrun, som satt i hålet under jorden, kommer och plockar läkdomsörter på marken, kokar dem i söt mjölk och tvättar honom dermed tre gånger,“ — och så räknade han upp hvad det var för örter, som skulle användas för att han skulle bli frisk. Detta hörde hon, och hon hörde noga på också. Då regnet var öfver, gingo de båda männen, och hon dröjde icke länge hon heller. Då de kommo hem dit, der de bodde, måste de ut och hemta allahanda örter i skog och mark, både hon och pigan, och de plockade och samlade tidigt och sent af alla dem, hon skulle hafva och koka. Så köpte hon sig en doktorshatt och en doktorsrock, gick upp till kungen och erbjöd sig att göra prinsen frisk igen.