Sida:Nordstjernan 1859.djvu/22

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

14

uppstod han ånyo under namn af Luther, och gick som de 3 männen oskadd genom elden.

Huru många böcker har man ej sedan bränt? Liksom sanningen, den oförgängliga, kunde brinna, för det man vet att hon lyser. Flamman är ju hennes element; och vid det bål, man reser åt henne, tändas tusende facklor, som annars icke skulle hafva funnit någon härd att tändas vid.

När låta menniskorna varna sig af vishetens gudomlighet, Historien? När igenkänna de sin vän i den, som ej kan undgå att sticka dem på handen medelst det solglas, hvari han samlat dess strålar?