Sida:Nordstjernan 1859.djvu/37

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

27

artilleriets depôter m. m. Poster stå vid sina skyllerkurar, man hör ljudet af trummor och hela den öfriga krigiska musiken, man ser hela soldat-afdelningar marschera och exercera i de fredliga lunderne, uniformer blänka fram mellan de gröna träden, och man finner sig vara uppe i ett af soldatesken ockuperadt land, der sabeln tagit spirans plats och trumhvirflar äro kungsord.

Guvernörens boning ligger på en vidlyftig esplanad, som också begagnas till exercisplats. En vacker allé förer upp till huset, som är en prydlig, temligen hög villa med en treflig balkong, allt hitfördt från Frankrike, och framför hvilken i en liten blomsteranläggning en svalkande vattenkonst sorlar. Guvernörens salonger, som med fransysk artighet stodo oss öppna, äro möblerade med den måttliga lyx, som endast synes beräknad på att förhöja njutningen af detta härliga klimat, och när man såg posterna i korridoren och guvernören, mr Page, framskridande i lugn värdighet bland sina gäster, så låg den tanken ej fjerran, att här var den verklige herrskaren öfver «oceanens perla.»

Gick man då ett litet stycke till venster om guvernörhuset, så stod man, ännu liksom i skyddet af detsamma, på en stor fyrkantig och ful gård med några skugglösa kokospalmer i ena hörnet, och framför sig hade man ett temligen långt och lågt envåningshus med ett tak af alldeles samma byggnadsart som de verkliga kanakhusen. Detta var drottningens residens. Här bodde denna Pomaré, som, huru obetydlig denna kungliga värdighet än må vara, huru snarare likt en fånge än en suverän furstinna hennes person aktas och vaktas, likvisst just genom sina olyckor och de förföljelser hon lidit af fransmännen vunnit en ryktbarhet i Europa, hvaraf få potentater kunna skryta.

Vid det företräde drottning Pomaré lemnade vår chef och hans följe hade jag, då stadd på exkursion, ej tillfälle att vara närvarande. Men denna högtidlighet lärer försiggått utan några synnerliga ceremonier. Sittande