Sida:Nyiostergotland 2010 sv.pdf/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs


Kommunen ordnar skola, äldreomsorg,
socialtjänst och flyktingmottagning.

Du som har haft permanent uppehållstillstånd, PUT,
i Sverige i tre år
får rösta på politiker till kommunfullmäktige.

Sveriges grundlagar

Sverige har fyra grundlagar
som säger hur Sverige ska styras
och vad medborgarna har rätt till.

De fyra grundlagarna är
regeringsformen,
successionsordningen,
tryckfrihetsförordningen
och yttrandefrihetsgrundlagen

Hur Sverige ska styras
Regeringsformen säger hur Sverige ska styras.
Där står att all makt kommer från folket
och att Sverige har allmän och lika rösträtt.

Lagen säger också vilka friheter
och rättigheter som alla medborgare har:

 • Svenska medborgare har yttrandefrihet,
  det vill säga rätt att säga vad de tycker.
 • De har informationsfrihet,
  det vill säga rätt att få information av myndigheter.
 • De har mötesfrihet,
  det vill säga rätt att ordna möten
  där de får säga vad de tycker.
 • Svenska medborgare har också demonstrationsfrihet,
  det vill säga rätt att demonstrera.
 • De har föreningsfrihet,
  som betyder att de har rätt att starta
  och bli medlemmar i föreningar.
 • Sverige har också religionsfrihet.
  Alla har rätt att ha sin religion
  eller att inte ha någon religion.
4
Samhällsinformation i Östergötland