Sida:Nyiostergotland 2010 sv.pdf/50

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


9. Annat som är viktigt att veta

Om Migrationsverket,
asyl, flyktingar och medborgarskap

Migrationsverket är den svenska statliga myndighet
som ansvarar för asyl,
besök i Sverige,
bosättning i Sverige och medborgarskap.

Personalen på Migrationsverket beslutar om ansökningar
från asylsökande som själva tagit sig till Sverige.

Sverige har skrivit på FN:s flyktingkonvention.
Det betyder att Sverige måste ge personer asyl
som är flyktingar enligt konventionen.
Konventionsflykting är den person
som riskerar förföljelse i sitt hemland på grund av:

  • Ras
  • Nationalitet
  • Religiös eller politisk uppfattning
  • Kön eller sexuell läggning
  • Vilken grupp i samhället personen tillhör

Enligt svensk lag
kan även personer
som inte är konventionsflyktingar få asyl
och skydd i Sverige.

Lagen säger att skyddsbehövande personer
är personer som har starka skäl
att vara rädda för dödsstraff eller tortyr.

Det kan också vara personer
som behöver skydd för att det är krig
eller en miljökatastrof i hemlandet.

Asylsökande som kommer till Sverige
kan söka asyl vid gränsen
eller vid någon av Migrationsverkets ansökningsenheter.

Rätt land?
Allra först undersöker Migrationsverket
om det är Sverige som ska ge asyl
eller om personen har varit i ett annat land innan.
Då ska kanske det andra landet

50
Samhällsinformation i Östergötland