Sida:Om Norge.djvu/17

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


farliga arbete, kallas brytningskarlar. För att kunna samla och qvarhålla timret till dess vattnet blir tillräckligen högt och passagen lätt, äro stängselverk eller så kallade Lenzer bygde öfver strömarna. Jordägare få ej vägra anläggandet af sådana Lentzer vid deras strand, der de kunna erfordras.

Ingen Mast eller mastspets får säljas eller utföras, vid vite af 100 Rd. för hvar mast och 50 Rd. för hvarje mastspets, samt varans konfiskation. Derifrån undantages 1:o hvad enligt kontrakt lemnas till Kongl. Flottan. 2:o Inländske Skepsbyggeriernas behof. 3:o 140 Tolfter ifrån Fredricstad enligt särskilta Resolutioner.

Angående bjelkars fällande och utförande äro flere inskränkande Författningar utkomne. Huru betydlig handeln med bjelkar är, kan dömas deraf, att endast Drammens hamn årligen deraf lemnar 12 till 16,000 tolfter och ofta deröfver.

Den stora mängd Sågverk Norge äger, har gifvit anledning till åtskilliga