Sida:Om Norge.djvu/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
25

år, men den åtföljdes sedan af förbindelsen att ännu i 6 år stå qvar såsom landvärn. Norske Arméen uppgifves till 4,349 man Kavalleri och 50,509 man Infanteri, utom fördelningar af danska Artilleri-Corpsen, som äro i Landet förlagde. Denna Arméen är inrättad nästan endast till Landets försvar, och Regementerne mycket manstarke, emedan de alle hafva ett visst antal miliser och reserver, som endast nyttjas till försvar inom landet och i nödfall till garnisoner; men utan sådant behof icke uppbådas. Om den årliga kostnaden för Arméen i Norge, Thaarup uppger, nemligen: för Kavalleriet 75,029 Rd.: för Infanteriet 320,917 Rd. tillsammans 395,746 Rd. är tillräcklig att underhålla en så talrik krigsmagt, vittnar det att inrättningen är gjord med den, i Norden så nödiga, kloka beräkning, att äfven med inskränkte och knappa medel ernå vigtiga resultat. Landet lär dock till Arméens underhåll utgöra åtskilligt i varor och andra tjenstbarheter, hvilkas värde ej i ofvanförde beräkning är upptagit.

Dessutom lemnar Norge ett betydligt antal sjöfolk. 1776 är en Matrikel utgifven för utskrifningen så för land- som för sjötjensten.