Sida:Om Norge.djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
7

deremot är afgången på ungdom och medelåldern större i Norge: emedan så väl olyckshändelser, som det hårda arbetet vid sjöfart, fiskerier, bergshantering m. m., medtaga en mängd människor. Vid en högre ålder blir åter förhållandet till fördel för Norge. Få länder lära kunna uppvisa ett i jämförelse med sin folkmängd större antal af personer öfver 80 år, och äfven af sådana, som uppnått en alldeles ovanligt hög ålder. I detta afseende bör Christian Jacob Drakenberg i synnerhet nämnas, som var född 1626 och dog 1772, således 146 år gammal. Då K. Christian VI med sin Gemål, år 1733, var i Fredricshall, anstälde Kommendanten derstädes ett Jubel-Bröllop för 4 par af Bondefolk, hvaraf 3:ne par voro verkeligen gifta: ingen af dessa åtta personer var under 100 år, så att de tillsammans utgjorde öfver 800 år. De undfägnades och dansade tillsammans för Konungen och Drottningen, samt lefde 6 till 10 år der efter.

Naturen har igenom Dovre och Lange-fjällryggar likasom klyft Norge i tvänne delar, hvaraf den nordlige kallas Nordan-fjäll, den sydlige och östlige Sunnan-fjäll. Dovre fjäll är så brant, att