Sida:Om Norge.djvu/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
8

det anföres såsom bevis på en serdeles djerfhet, att Konung Christian V vid dess besök i Norge 1685 red deröfver, då alle som åtföljde honom stego af sina hästar.

I anseende till Styrelsen indelas Norge i fyra Stift eller Län: Aggershus, Christiansands, Bergens och Trondhems. De styras af Stifts-Amtmän. För hvart och ett af dem är äfven en Biskop tillförordnad.

Dessa 4 Stift-Amt äro vidare födelte i: 5 Amt och 42 Fögderier. Såsom Biskops-Stift äro de fördelte i 317 Pastorater med 818 kyrkor.

Städer finnas 22, hvaraf 10 äro i Aggershus Stift: 4 i Christiansands: en i Bergens och 7 i Trondhems Stift.

Bergsverk. Edsvolds guldgrufva, 8 mil ifrån Christiania, upptäcktes 1758, öfvergafs 1768; arbetet börjades åter 1770, men som det drefs med beständig förlust och ej heller gaf hopp om framtida vinst, nedlades, och grufvan utböds åt enskilta Spekulanter, med förbehåll att