Sida:Om landskapsnamnet Uppland – Fataburen Kulturhistorisk Tidskrift.djvu/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
22
OTTO V. FRIESEN.

har jag icke antecknat ordet (Smålenene, Akershus. Hedemarkens,

Kristians och Nedenes Amter).

Upplǫnd var namnet på ett antal bygder, som lågo norr om Kristianiafjorden och som icke nådde ned till hafvet. Fritzner[1] upptar ett appellativum uppland »Landskab som ligger inde i Landet, fjernt fra Söen.» I nynorska dial. betyder enligt Aasen uppland neutr. »Opland, Höiland, indre Del af Landet. Särlig om Distrikterne söndenfor Dovrefield: Gudbrandsdalen, Österdalen, Hedemarken, Toten m. fl.»

I Sverige träffas gårdsnamnet Uppland, Upplanda på spridda ställen från det småländska höglandet upp till Västerbotten. De fall jag antecknat äro följande:

  1. Upplanda, by belägen 14 mil sydväst om Hvetlanda, Jönköpings län, fornsvenska (i) vplandom, Svenskt Dipl. fr. 1401 II, 419 (från år 1411). Byns inägor äro, såsom ofta är fallet i nordöstra Småland, belägna å en mot den öfriga trakten tydligt markerad höjdplatå.
  2. fornsvenskt Mæþeluplanda, Væstra Uplanda och Östra Uplanda, nu respektive Medelplana (Mellplana), Västerplana och Österplana på Kinnekulle i Västergötland. Då de nämnda byarna och kyrksocknarna äro belägna å bergets högre afsats, ha de uppenbarligen fått sitt namn på grund af sitt höga läge i förhållande till de på bergets nedre afsats och slätten nedanför liggande bygderna.
  3. Upplanda i Rudskoga, Värmlands sydöstligaste socken, är beläget på en höjdsträckning, som reser sig öfver kringliggande slättmarker.
  4. Upplanda i Öfre Ulleruds socken af nyssnämnda landskap är beläget på södra sidan af Klarälfven, som här gör en tvär bukt i öster—väster. Antingen har byn sitt namn af sitt läge på ett utsprång från ett i söder liggande bergparti eller ock i förhållande till längre nere vid älfven belägna gårdar.
  5. Uppland i Björkviks socken, Södermanlands län — gården nämnd som torp i Svenskt Dipl. fr. 1401, II, 549 (år 1413) — ligger på en skogig höjd sydväst om Yngaren något öfver 14 mil från Björkviks kyrka.
  1. [Fotnot saknas]