Sida:Om landskapsnamnet Uppland – Fataburen Kulturhistorisk Tidskrift.djvu/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
24
OTTO V. FRIESEN.

sats till stapelstad. Något exempel på att fornsvenskt eller fornvästnordiskt upp- betecknar längre mot norr belägen, känner jag icke och har jag icke heller — trots rätt vidlyftigt sökande — lyckats anträffa. Upp-, öfver-, ofvan- stå i uppsvenska ortnamn i motsats till ut-, ytter-, utan- (nedan, neder), under det att motsvarigheten till norr-, nordan- heter söder- (sör-), sunnan- o. s. v. Detta framgår redan af de bekanta motsatserna: Ofvanskog — svearnas bygd — och Utanskog — götarnas. Det är en tillfällighet, att den förra ligger norr om den senare och sålunda äfven att samma områden också kallas Sunnanskog och Nordanskog. Jag vill emellertid ännu anföra ett antal uppsvenska ortnamn, som ytterligare belysa betydelseförhållandet i fråga:

  1. Öfvergrans socken, Uppland, ligger norr om Yttergrans socken, som ligger längre ned mot sjön och närmare stora förbindelseleden i Mälaren.
  2. Upplunda vid sjön Gillfjärden i Roslags-Bro socken; en knapp fjärdingsväg öster därom och nere vid Norrtäljeviken Utlunda.
  3. Uppmyrby, Boglösa socken, ½ mil fågelvägen från Utmyrby, som ligger i sydöstlig riktning närmare Mälaren; nu ligga båda ställena tämligen långt in i landet.
  4. Uppnäs i Rådmansö socken, Roslagen, på en liten höjd längre in i landet ungefär midt emellan Östernäs och Västernäs, som ligga ½ mil från hvarandra på Rådmansö sydligaste del.
  5. Öfvernuttö i Hökhufvuds socken, Roslagen, 18 mil söder om Ytternuttö; båda ställena vid Olandsån, som från söder till norr flyter ut i Kallrigafjärden.
  6. Öfverjärna socken, Södertörn, ligger ett stycke från saltsjön, under det att Ytterjärna är beläget nere vid sjön.
  7. Öfverjärfva, Solna socken, Uppland, längre in i landet (vid järnvägsstationen); Ytterjärfva vid sjön.
  8. Uppskedicka i Hökhufvuds socken, ½ mil fågelvägen från Norrskedicka i Börstils socken, hvilket senare ligger längre utåt sjön (Öregrundsgrepen).
  9. Uppveda i Vätö socken på fastlandet; 14 mil fågelvägen öster därom på Vätön Utveda och 14 mil norr härom också på Vätön Norrveda.