Sida:Om svensk jordäganderätt.djvu/186

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
181

Då 3 års räntor innestodo oguldna, förklarades hemmanet, efter förutgånget uppbud till bördsmännen, för skattevrak.[1]

Med stöd af en häradsrätts dom d. 6 febr. 1632 i Öfra Satagunda vilja vi anföra angående förloppet följande. Bland andra ärenden, som då för rätten framställdes, »opplystes och hembödtz slecht och Byrdemän nu såsom åfte tilförende synnerlig vdhi höst tinghit, den 20 Oktober 1631 Jacub Erichsons heman i Tambekåskenby beläghet om fyra öresland, som i trij åhr hatfver ödhe leghat». Sedan det visat sig, att hvarken änkan eller släkt och hörd ville öfvertaga hemmanet emot utgörande af ränteresten, »dömdis samma heman Vnder Cronan för trij års skattevrak», och på det samma hemman icke widare måtte öde liggia, efterläts en Johan Svensson att i samma hemman inträda, »der Boo, bruka, häfda, byggia och för sijt Eghit niuta och besittia». Dock skulle han i underdånighet hos Kongl. Maj:t ingifva ansökan »om wijdare Confirmation»[2].

  1. Sbg. F. F. 1031 – Hafverö 4-öresland i Börstils s:n, Uppland, förklarades af H. R:n 1648–1651 och af Lagmansrätten sistnämnda år för skattevrak.
  2. Sbg. F. F. 998.