Sida:Ossendowski - Odjur, människor och gudar.djvu/155

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
151

framlägga våra förslag till en överenskommelse. Dennas viktigaste villkor voro, att de kinesiska myndigheterna skulle lämna ifrån sig den förvaltande makten, återlämna till mongolerna deras vapen, avväpna de tvåhundra gatslynglarna och lämna landet samt att mongolerna å sin sida skulle låta residenten med sin beväpnade vakt om åttio man avtåga ur landet obehindrat och med hedersbetygelser. Detta kinesiskt-mongoliska fördrag i Uliassutai undertecknades och beseglades av de kinesiska residenterna Wang Tsao-tsun och Fu Hsiang, av de båda mongoliska styresmännen, av Hun Jap Lama och övriga furstar samt av presidenterna i de ryska och kinesiska handelskamrarna och oss utländska skiljemän. De kinesiska ämbetsmännen med sin eskort började genast packa ihop sina tillhörigheter och ordna för avresan. De kinesiska köpmännen kvarstannade i Uliassutai, emedan styresmannen Chultun Beyli, som nu hade full auktoritet och makt, garanterade dem trygghet. Dagen för Wang Tsao-tsuns expeditions avresa var inne, kamelerna stodo redan lastade på residensets gård, och männen inväntade blott, att deras hästar skulle komma från fälten, då plötsligt det budskapet spred sig över hela platsen, att alla hästarna bortstulits under natten och förts söderut. Av två soldater, som utsänts för att följa spåren efter djuren, kom blott den ene tillbaka, och han omtalade, att den andre blivit dödad. Bestörtning spred sig över hela staden, och bland kineserna uppstod formlig panik, som ökades än mera, när några mongoler, som ankommo från en avlägsen poststation österut, meddelade, att de på olika platser utmed vägen till Urga sett sexton lik efter soldater, som Wang Tsao-tsun avsänt med brev till Urga. Hemligheten med dessa händelser kommer strax att avslöjas här nedan.

Chefen för den ryska truppavdelningen erhöll ett brev från en kosacköverste V. N. Domojirov, innehållande order om att genast avväpna den kinesiska garnisonen, arrestera alla kinesiska ämbetsmän och föra dem till baron Ungern i Urga, taga kommandot i Uliassutai med våld om så krävdes och draga till sig förstärkningar. Samtidigt kom ett ilbud från hutuktun i Narabanchi med ett brev, som omtalade, att en rysk styrka under befäl av Hun Boldon och överste