Sida:På skidor genom Grönland 1890.djvu/338

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
305
AFSKEDSCEREMONI.

som förvarades i en af säckarna, och innehållet tömdes ut öfver en del af provianten. Detta måste strax afhjälpas, och vi blefvo därigenom uppehållna, så att eskimåerna måste resa något före oss. Två kvinnobåtar drogo söder ut, där det nu var öppet vatten, medan två andra snart försvunno bakom närmaste udde i norr.

Kajakmännens afsked vid Kap Bille. »— — flere kajaker ilade den ena efter den andra söder ut — —».
(Af A. Bloch efter fotografi.)

Kajakmännen dröjde dock ännu; de skulle taga ett in timare farväl, innan de skildes, antagligen för flere år, och vi blefvo nu vitnen till en mycket komisk scen. Det var väl vid pass 12 kajaker, och dessa lade sig vid sidan af hvarandra i en snörrät linie, alldeles som man ställer upp ett led soldater. Jag undrade, hvad denna besynnerliga

Nansen.20