Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/101

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
Böter och Räkenskap.
Upbördh.


All Inventario.
Åhrlige Ränta.
Owisse Partzeler.
Gårdzens Afwel.
Winning och Fördeel på allehanda Förwärff.
Uthgifft.Allehanda Penninger.
För Arbete och Gerning
Löhningar och Kläde.
Gårdzens egin Förtäringh.
Allehanda Uthspijssninger.
Handel med

Köpande och sälliande/ uthi rättan Tijdh/ med the Persohner som likeste och bäste Kiöp och Fördeel kan bekommit blifwa. Och ther effter skola alle Waror uthi tijdh föra samblade och förwärfde blifwa/ at the måge gella sitt Wärde.
Bygningh.

Till rätta Nödtorfft.
Till Prydning och Wälstånd.
Till Wällust.