Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Then förste Booken och förste Deelen.

Så stoor Glädie som gode Föräldrar see och hafwa öfwer theras Barn/ när the wäl må/ äre Lydige/ Tuchtige/ Fromme och Gudfruchtige/ så stoor är ock Sorgen ther twert emoot igen/ när the blifwa Olydige/ Otuchtige/ Ostyrige/ Sielff-wåldige och Ogudachtige; Så at mången heller gerna säge sig aldrig hafwa Barn/ eller ock/ at GVDS wille snart låta kalla them hädan igen ifrån them/ än at hafwa sådane. Och både thesse Deelerne stå myckit uthi förste Vpfödzlen/ sådan som then är/ så blifwa the gärna på åldren. Vnger nimmer/ och Gammal håller. Och förty är icke nogh wara ädel byrdigh/ med mindre man ock ther hoos är wäl upfödd. Thet nu Psalmisten säger/ at then Onde är Wrångwijs alt ifrån Moderlijfwet/ Thet är icke sagt om Alle/ uthan allenast om Förtappelsens Barn thet äro the som Onde och Wrångwijse äre/ aldrig wela blifwa bättre; Men med them andre icke så/ Vthan som man lätteligen kan

böija