Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

böija een Qwist/ medan then nys uprinner/ altså kan man böija Vngdomen/ medan then ännu i Barndomen/ ifrån thet Onda in till det Goda/ med Lärdom och Age; Och thet the få tå at wänia sig widh/ thet blifwer länge widh them/ effter såsom Poeten säger: Quo semel est imbuta recens servabit odorem testa diu.[1] Och thenne Regula gäller lijka så wäl Qwinkön såsom Mankön till: Skall thet blifwa något gott aff/ så måste man redeliga begynnat med them.

Och medan alle icke kunna wara lijka gode och fromme till Naturen/ så kan doch lijkwäl Lärdom och Age uthi Längden wänia them ther till/ så at det blifwa then gode Naturen så nåt lijkmätige. Förty Consuetudo est altera Natura.[2]

Syr:7.
v. 25.
Hafwer tu Barn/ så tuchta them/ och bögh theras Hals alt ifrån Vngdomen. Hafwer tu Döttrar/ så bewara theras Kropp/ och städ them icke Sielffzwåld.

Syr:30.
v. 1.
Then sitt Barn kärt hafwer/ han håller thet allestädes under Rijset/

  1. "Kärlet behåller länge lukten av det den en gång innehållit" (Horatius)
  2. "Vanan är en andra natur" (Cicero)