Sida:Personne Svenska teatern 1.djvu/277

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
273


Sid. 61.

Bland landsortstrupperna kunna äfven nämnas Niclas Mori med sällskap, Leonard Bähr, som 1788 spelade i Karlskrona och Kalmar, samt polacken Josef Mikaelowitz.

Sid. 74.

Tobaksfabrikören Lafont idkade kaffehusrörelse under många år i det gamla bofälliga hus i hörnet af Järntorget och Bankogränden, där sedermera Lilla bankhuset blef uppfördt.

Sid. 80.

Åtskilliga uppgifter om Lovisa Ulrika och hennes hof äro hämtade från Nils Erdmanns "De första bladen af Gustaf III:s historia".

Sid. 88.

Då Gustaf III afskedade den franska truppen, stannade flera af dess medlemmar kvar i Stockholm och uppförde emellanåt för egen räkning under ledning af skådespelaren Desroches små komedier och operetter, hvilket framgår af en annons i Allehanda för 1772: "Nästkommande måndag, som är den 19 januari öppnas det fransyska Spectaclet på vanliga stället, nämligen Bollhuset, och varder representeradt Le devin du village och La fête de l'amour: alla bägge opera comique."

Sid. 89.

Att döma af Allehandas annons den 11 mars 1772 tycks Ehrensvärds minne ha svikit honom, då han i sina fem år senare nedskrifna anteckningar uppger en annan efterpjäs. Två dagar därefter måtte ytterligare en representation ha gifvits, ty Allehanda innehåller ett tillkännagifvande, att den 13 mars skulle uppföras Marivaux' "Slafveön" samt "Den om sin lycka skrytande cavalieren" af Voltaire. Troligen fick Stenborg af gunst och nåd ge ännu ett spektakel.

Svenska teatern.18