Sida:Personne Svenska teatern 4.djvu/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

8

Kungliga teatrarnas verksamhet, ha betecknats såsom en af de mest lysande perioderna under deras tillvaro. Han uppsatte en stor mängd nya pjäser, hvaribland några voro af honom själf författade eller öfversatta, och införde på den kungliga scenen Shakspere och Weber, hvilket, så underligt det än kan förefalla oss, då betraktades såsom ett ytterst vådligt företag. Äfven Eugène Scribe fick under hans tid hemortsrätt i vår hufvudstad. I sina litterära arbeten biträddes han af sin första hustru, född Charlotte af Ugglas, hvilken också ensam öfversatte flera då gifna pjäser. Hon var medelpunkten inom en krets, där Tegnér under sin Stockholmsvistelse lärde känna sig hemmastadd, nämligen de befryndade husen Ugglas, Åkerhielm, Björnstjerna och Stedingk, "de älskvärdaste i detta Sodom" såsom han skref till sin hustru, och dit han infördes af sin vän, den gamle diplomaten Brinkman. I bref till denne talar han om "sokratiska måltider" och "sokratiska samtal i friherrinnan Åkerhielms soffa", och Martina von Schwerin skrifver: "Friherrinnan Åkerhielm är och förblir alltid för mig den person, bredvid hvilken jag andas lättast i Stockholm. Alla min lefnads känslor och minnen förhöja för mig värdet af alla hennes älskvärda egenskaper." Tidigt bruten af sjukdom afled hon redan 1828 vid fyrtiotvå års ålder, och Tegnér har i en af sina vackraste grafsånger gifvit en intagande bild af denna ädla och renhjärtade kvinna:

"Som en ängels stämma klingar,
som han kännes på sin blick,
fast han gömmer sina vingar,
så hon genom lifvet gick."