Sida:Personne Svenska teatern 7.djvu/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

8

betala balansen själf? — Är teatern bättre förvaltad nu? Alla uppgifter från Stockholm genom resande och bref sammanstämma däri, att teatern aldrig befunnit sig på en lägre punkt och i ett bedröfligare skick än just nu; att de första talanger blifvit aflägsnade, de sämsta stycken gifna, skulden fördubblad, o. s. v. Och likväl tiga de liberala bladen; ja, de till och med berömma en sådan förvaltning! Var det, därför att grefve Puke var af börd och herr Westerstrand är ofrälse, som den förre smädades? Eller var det, emedan grefve Puke ansågs stå väl hos H. Exc. herr grefve Brahe som han skulle vara ett ständigt mål för publicisternas förföljelse? Eller var det, emedan hans begrepp om ämbetsmannavärde icke tillät honom göra uppvaktningar hos Argus, Aftonbladet, Allehanda och Stockholmsposten, som dessa sökte hämnas? Alla dessa skäl äro lika föraktliga, och vi beklaga verkligen Aftonbladet och konsorter, att de ej kunna framdraga några andra till bevis, att den nuvarande teaterstyrelsen sköter bättre sitt kall än grefve Puke. — Grefve Puke lät uppföra Öhlenslægers ’Axel och Valborg’, Müllners ’Die Schuld’, Voltaires ’Cæsars död’, Jouys ’Sulla’, m. fl. andra goda stycken t. ex. Delavignes ’Giftermål på gamla dagar’, som ensam är mera värd än alla de dramatiska ohyggligheter eller uselheter, som den senare direktionen uppdukat, såsom ’Röfvarbandet’, ’Banditbruden’, ’Hofnarren’, ’Fostersonen’, ’Putsmakaren’ o. s. v. Grefve Puke skänkte allmänheten Mozarts ’Cosi fan tutte’, Righinis ’Befriade Jerusalem’, Rossinis ’Tankred’, m. fl., hvaremot den nuvarande styrelsen begåfvat musikälskare med ’Falska Catalani’, ’Vandrande