Sida:Personne Svenska teatern 7.djvu/68

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

62

Högquist var Cecilia, mamsell Emilie Frösslind (Lindström) Magdalena, Almlöf Paulus, Selinder Johannes och Dahlqvist Augustinus. Bäst lyckades m:ll Frösslind och Dahlqvists gubbhufvud därnäst. Publiken applåderade mycket, men man var ännu ovan, i synnerhet hvad belysningen beträffade, att anordna dylika efter Kungliga teaterns i Berlin föredöme eftergjorda tillställningar. Omkostnaderna för denna tablå betalades af recettagerskan. Efter spektaklet inropades och hyllades Elise Frösslind ytterligare af publiken.

*

Recettinkomsten för spelåret utgjorde 112,872 rdr bko, och då därifrån afdragas afgifterna vid tio recetter med 3,646 rdr bko, återstodo inspelta 109,226 rdr bko, som med tillägg af anslag och hyror, m. m. visade en sammanlagd inkomst af 162,375 rdr bko. Då emellertid utgifterna stego till 170,443 rdr bko, uppkom en brist af 8,068 rdr bko, till hvars betäckande direktionen icke hade några medel. Då Kungliga teaterns äldre skuld utgjorde 96,282 rdr bko, uppgingo teaterns sammanlagda skulder i kapital och upplupna räntor 1 juli 1836 till 104,350 rdr bko, däraf 37,000 rdr bko voro fonderade genom af konungen meddelade anvisningar på statskontoret, men till likviderande af återstående 67,350 rdr bko saknade teaterstyrelsen all tillgång.

⁎              ⁎