Sida:Personne Svenska teatern 8.djvu/328

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

322

Graziella Pareto är också erkänd inom sitt gebit och högt uppskattad både på kontinenten och i Sydamerika.»

Hvad upptagandet af »Lucia» beträffar, ansåg hr Järnefelt det fullt berättigadt. »Operan står på repertoaren på de främsta tyska och franska scener, att nu icke tala om Italien och London. De upprepade nederlagen med nya operaverk ha gjort alla operadirektioner misstrogna gentemot nyheterna, och man har öfverallt den uppfattningen, att ingenting annat är att göra än att söka sig tillbaka till den äldre repertoaren och ge den i ny dräkt.»

Sid. 135.

Sven Gustaf Schyberg var född i Stockholm 1796, blef fil. mag. 1818 och jur. utr. kand. i Uppsala 1821, prot.-sekr. i handels- och finansexped. 1836, förste exped. sekr. i K. M:ts kansli 1840, tjänstförrättande exped. sekr. i finansdep. 1844 och erhöll afsked ur statens tjänst 28 dec. 1861. Hans förordnande som direktör för teaterns ekon. förv. omfattade tiden 26 maj 1840—1 juli 1843 och 1 sept. 1843—6 aug. 1844, då han blef andre dir. och 1 dec. 1848—1 juli 1852 t. f. förste dir. för K. M:ts hofkapell och spektakler. Ett af honom författadt »Äreminne öfver kungliga rådet grefve Bengt Oxenstierna» belönades 1827 med Svenska akademiens stora pris, och 1851 uppfördes hans divertissemang i en akt »En folkfest i Dalarne» sju gånger å K. teatern. Han dog i Karlskrona 15 juli 1874.

Sid. 139.

Cachuchan, som enligt en sägen i dess hemort Granada är af arabiskt ursprung, utföres med kastanjetter i händerna af en dansör eller hellre af en dansös i 34 takt efter en behagfull, liflig och passionerad spansk nationalmelodi. Den begynner i måttfull hastighet, hvilken såsom i de flesta spanska danser småningom ökas,