Sida:Phrénologien bedömd från en Anatomisk ståndpunkt.djvu/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
195

»They are brave, discreet and cunning to a proverb, patient in fatigue, enthusiastic in all their enteprises, and fond of war as the only source of distinction — — — their wars with the Spaniards are replete with those chevalric exploits, which constitute the cheer and romace of history.» Enligt samme författare äro de synnerligen mottaglige af själsodling, men fördraga icke civilisationens band, så att individer af Araucanerne, som i spanska colonierne erhållit en vårdad uppfostran, begagnat första tillfälle att återgå till fädrens jordkulor och lefnadssätt. Deras ställning lärer nu vara mycket förändrad. En stor del skall i det närmaste stå på samma ståndpunkt som de intill dem gränsande och, som det synes, nära beslägtade Pampeanerne; andra, såsom förhållandet är i Provinsen Valdiva, äro christne och utgöra provinsens soldater.

Pampeanerne, som äro så väl tecknade af en nyligen med döden afgången landsman, Hr. Tarras, beskrifvas såsom gryma, roflystna, hårdnackade varelser, hvilka med sina grannar lefva i oupphörliga strider, så att dessa endast genom vildarnes utrotande kunna sätta sig i skydd mot deras lömska anfall och plundringar. Dessa brachycephaliska Pampeaner sträcka sig mot gränsorna af Paraguay till de fredliga Guaranernes landamärken; dessa likna åter, som redan är nämnt, till craniiformen Ayamaras, Crabier, Botocuder och flere af de oberoende, vilda och krigiska stammarna i Nord-America.

De sydliga Patagonierna och Fuegierna, som äro af samma slägt som Pampeanerne och hafva samma craniiform, hudfärg, ställning af ögonklyftorne och hårväxt som dessa, äro kände som gästfria, fredlige och välvillige jagt- och fiskeri-idkande Nomader.

Dessa hastiga blickar inpå Ethnologiens gebiet torde tillräcklig visa, huru föga Phrænologien förmår att förklara det rätta sammanhanget emellan craniiformen och folklynnet.


13*