Sida:Pickwick-klubben 1913.djvu/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
SEXTONDE KAPITLET. Alltför fullt av äventyr för att kunna i korthet beskrivas 168
SJUTTONDE KAPITLET. Som visar att ett anfall av gikt i vissa fall verkar som en sporre åt uppfinningsandan 185
ADERTONDE KAPITLET. Som i korthet belyser två punkter: för det första krampens och för det andra omständigheternas makt 192
NITTONDE KAPITLET. En behaglig dag med ett obehagligt slut 200
TJUGONDE KAPITLET. Som visar huru Dodson och Fogg skötte affärer och huru deras skrivare roade sig; huru ett rörande möte ägde rum mellan mr Weller och hans länge saknade fader; vilka utvalda andar samlades på Skatan och Trädstubben, samt vilket präktigt kapitel det nästa kommer att bli 215
TJUGUFÖRSTA KAPITLET. I vilket den gamle mannen utbreder sig över sitt älsklingsämne och berättar en historia om en underlig klient 227
TJUGUANDRA KAPITLET. Mr Pickwick reser till Ipswich och upplever ett romantiskt äventyr med ett medelålders fruntimmer i gula papiljotter 243
TJUGUTREDJE KAPITLET. I vilket Samuel Weller börjar att ägna sina krafter åt att göra upp räkningen mellan honom och mr Trotter 256
TJUGUFJÄRDE KAPITLET. Varuti mr Peter Magnus blir svartsjuk och det medelålders fruntimret förskräckt, vilket bringar Pickwickarne i delo med rättvisan 263
TJUGUFEMTE KAPITLET. Som bland en mängd underhållande ämnen visar huru majestätisk och opartisk mr Nupkins var, och huru mr Weller skickade mr Job Trotters fjäderboll lika tungt tillbaka som den kom — utom andra saker, som man skall finna på deras ställe 277
TJUGUSJÄTTE KAPITLET. Som innehåller en kort berättelse om gången av målet: Bardell mot Pickwick 293
TJUGUSJUNDE KAPITLET. Samuel Weller gör en pilgrimsfärd till Dorking och hälsar på sin styvmor 299
TJUGUÅTTONDE KAPITLET. Ett gladlynt julkapitel, som innehåller en beskrivning på ett bröllop samt andra glada tillställningar, vilka, ehuru i sig själva lika goda bruk som själva bröllopet, icke lika samvetsgrant vidmakthållas i dessa vansläktade tider 307
TJUGUNIONDE KAPITLET. Historien om gastarne, som stulo en dödgrävare 322
TRETTIONDE KAPITLET. Om huru Pickwickarne gjorde närmare bekantskap med två hyggliga unga män, tillhörande ett av de fria yrkena; huru de roade sig på isen och huru deras besök fick ett slut 331
TRETTIOFÖRSTA KAPITLET. Som alltigenom handlar om juridiken och åtskilliga i denna väl bevandrade auktoriteter 340
TRETTIOANDRA KAPITLET. Som mera fullständigt än hovtidningsreferenten någonsin gjort det, beskriver en ungkarlstillställning given av mr Bob Sawyer i hans bostad i Southwark 349
TRETTIOTREDJE KAPITLET. Den äldre mr Weller håller några kritiska föredrag över författarekonsten och avbetalar med sin son Samuels bistånd ett litet vedergällningsavdrag på den ärevördige, rödnäste gentlemannens räkning 360
TRETTIOFJÄRDE KAPITLET. Är uteslutande ägnat åt en fullständig och trogen berättelse om den märkvärdiga processen: Bardell mot Pickwick 374
TRETTIOFEMTE KAPITLET. I vilket mr Pickwick finner, att han gör bäst uti att resa till Bath och följaktligen även gör det 395
TRETTIOSJÄTTE KAPITLET. Vars huvuddrag skall befinnas vara en äkta tolkning av sagan om prins Bladud och en högst utomordenlig olycka, som drabbade mr Winkle 408
TRETTIOSJUNDE KAPITLET. Som ger en hederlig förklaring av mr Wellers frånvaro genom att beskriva en soaré, vartill han var inbjuden och varuti han deltog, samt berättar huru han av mr Pickwick anförtroddes ett hemligt ärende av en grannlaga och viktig natur 419
TRETTIOÅTTONDE KAPITLET. Om huruledes mr Winkle kom helt hyggligt och trevligt ur askan direkt i elden 430
TRETTIONIONDE KAPITLET. Mr Samuel Weller erhåller ett uppdrag i kärleksväg och utför detsamma — med vilken framgång kommer senare att visa sig 442
FYRTIONDE KAPITLET. Som för mr Pickwick in i en ny och antagligen icke ointressant scen av livets stora drama 454
FYRTIOFÖRSTA KAPITLET. Vad som hände mr Pickwick, då han hade kommit in i Fleet, vilka bysatta fångar han såg där och huru han tillbragte natten 463
FYRTIOANDRA KAPITLET. Vilket, liksom det föregående, bekräftar det gamla ordspråket, att motgång skaffar människan underliga sängkamrater, samt innehåller den ovanliga och överraskande förklaring mr Pickwick gjorde mr Samuel Weller 472
FYRTIOTREDJE KAPITLET. Som visar huru Sam Weller råkade i knipa 485
FYRTIOFJÄRDE KAPITLET. Handlar om åtskilliga små händelser, som inträffade i Fleet, och om mr Winkles hemlighetsfulla uppförande samt visar huru den stackars kanslifången omsider erhöll sin frihet 496