Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1862-06-23.djvu/1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

POST- och INRIKES TIDNINGAR.

N:o 142 (A). Tvåhundra-adertonde årgången.
Stockholm Måndagen den 23 Juni 1862.

PRENUMERATION och UTDELNING: Holmbergska Bokhandeln, St. Nygatan N:o 10; samt hos hrr O. Boström, Svartmangatan N:o 22, Almlöf, Bollhusgränd N:o 7; Ingmanson & Johanson, Jerntorget N:o 83: Zetterstedt, Österlånggatan N:o 4; Hennig, Regeringsgatan; Björkman, Regeringsgatan N:o 34; Comstedt, Regeringsgatan N:o 67; Lundvall, Fredsgatan; Lindström, Brunkebergstorg N:o 11; Nelson, Drottninggatan N:o 46; Wallin, Drottninggatan N:o 75; Sundström, Hötorget; Ullman, Arsenalsgatan N:o 4: Broms, Norrlandsgatan N:o 5; Heinrich, Norrlandsgatan N:o 38; Lindman, Nybrogatan; Berglöf, Storgatan N:o 14; Gällstedt, Hornsgatan N:o 9; Lindström, Göthgatan N:ris 29 & 50, och Hessler & Komp., Göthgatan N:o 11. — PRIS: för helt år 12 R:dr; för halft 6 R:dr 50 öre; för fjerdedels år 3 R:dr 50 öre Riksmynt. — ANNONSERNA böra inlemnas, skrifna med läslig stil, särdeles hvad namn och ställen angår, i Holmbergska Bokhandeln och betalas med 10 öre för hvarje rad om 40 à 44 typer; hvarje begagnad rad beräknas såsom fylld. Privatas Annonser, inskickade utan bestämd betalning, införas ej. — LÖSNUMROR à 10 öre Riksmynt. — BYRÅ och TRYCKERI, Lilla Nygatan N:o 25, Stockholm.

Post- och Inrikes Tidningar utgifvas i dag, Måndag, under N:o 142 (A) och 142 (B).

Verldsexpositionen i London.

Förteckning å artiklar, som från Sverige blifvit afsända till den internationella utställningen i London.

Klassen 1. Metallurgiska och mineralprodukter.

a) Jernmalmer, tackjärn, stångjärn, stål och gröfre plåt: Lundhqvist, G. A., Nyköping: stångjern och jernplåt samt puddelstål; Zethelius, W., Surahammar: knutar af stångjern, puddelstål och ångpanneplåt; Hofors bruksegare: jernmalmer, tackjern, stångjern och Bessemer-stål; Gussander, A. F.: gevärsjern och en deraf tillverkad gevärspipa; Rönnöfors bolag, Jemtland: myrmalm och deraf tillverkadt tackjern samt stångjern, kallt knutet och vridet; v. Stockenström, Åker: jernmalm och kanontackjern; Högbo bolag: jernmalm, tackjern, Bessemer-stål och jern, det sednare kallknutet, samt kallt drifven plåt af Bessemer-jern; Siljansfors bolag: jernmalmer, tackjern, Bessemer-stål och jern valsadt; Lindberg, C, Carlsdal: Bessemer-stål, smidt och kallvridet; Hermansson, C, grefve, Ferna: stångjern, stål brändt och uträckt; De Maré, G., Toverum: gjuttackjern; af Harmens', H. O., arfvingar, Fogelfors: sjö- och myrmalm samt gjuttackjern; Dannemora grufveegare: jernmalmer och bergarter; Garpenbergs bruk: jernmalm, tackjern och stångjern; Ekman, G., Lesjöfors: tackjern; Horndals bruk: jernmalm, tackjern, stångjern; Österby bruk: tackjern, stångjern och stål; Rettig, C. A., Kihlafors: gjutstålsgöten, räckt gjutstål af sammansmält tackjern och stångjern, gevärsjern; Häfla bruk: stångjern och brännstål; Cederblom, J.: jernmalm från Blanka grufva i Örebro län; Gysinge bruk: Tackjern och stångjern; Söderfors bolag: tackjern och stångjern; Östberg, C, Elfkarleön: tackjern och stångjern; Mossgrufve bolag, Norberg, jernmalmer; Bispbergs grufvebolag: en jernmalmsluff om 20 ctr: Elfstorps bruk: jernmalm, tackjern, stångjern; Fleetwood, S., baron, Sälboda: jernmalm, tackjern och stångjern; Hamilton, H., baron, Boo: stångjern och stål samt bränntorf; Killander, F., Lindefors: jernmalm, tackjern och stångjern; Klosters bruk: jernmalm, tackjern, Bessemer-stål, räckt och valsadt, valsade stålplåtar; Mölnbacka bolag: stångjern och brännstål; Stora Kopparbergs bergslag: jernmalmer, tackjern, stångjern och stål från Svartnäs, Lindesnäs m. fl. verk; Sjögréen, C. W., Bruzaholm: sjömalmer; Svanå bolag: tackjern, stångjern, vridet och knutet; Ulff, C. R., Wikmanshyttan: stångjern och gjutstål eller Uchatii method; Wermlands lokalkomité: jernmalmer, bergarter och mineralier från provinsens förnämsta grufvor; Örebro d:o: jernmalmer från Nora m. fl. bergslager; Fredriksbergs bolag: jernmalm, tackjern och stångjern samt brännstål; Hellefors bolag: jernmalm, tackjern och valsadt stångjern; Smedjebackens valsverks bolag: valsadt stångjern; Baldersnäs bolag: stångjern; Uddeholms bolag: tackjern, smältstycken, stångjern och brännstål; Croneborg, W., Östanå: smältstycken och stångjern; Heijkensköld, S., Granhult: tackjern; Dalkarlshytte bolag: jernmalm; Liljecreutz, J., Åminne: myrmalm och tackjern; Lundbom, P. J., Nya Kopparberget: jernmalm. tackjern, stångjern; Mossgrufve bolag, Örebro län: jernmalm: Nordenfeldt, O., Björneborg: tackjern, stångjern, brännstål; Rämens bolag: jernmalm, tackjern, stångjern; Stribergs bolag, Örebro lan: jernmalmssluff från Årbobergs grufva 16 ctr; Aspelin, tackjern.

b) Andra metaller än jern: Gustafs & Carlbergs kopparverk, Jemtland: kopparmalm, garkoppar, koppartråd; Sederholm, J., Näfveqvarn: koboltmalm, slammad; Sågmyre bolag, Dalarne: granulerad nickelkoppar; Adelsvärd. E. S., friherre, Åtvidaberg: fullständig samling af råämnen och produkter vid koppartillverkningsprocessen; Kockum, F. H., Wirum: kopparmalm; Fredriksbergs bolag, Kronobergs län: kopparmalm; Sala bergslag: silfverhaltig blyglans; Guldsmedshytte bolag, Örebro län: blyglans och bly; Ljusnarsbergs bolag, Örebro län: kopparmalm och produkter af koppartillverkningen; Stora Kopparbergs bergslag: svafvelkis, kopparmalm jemte bergarter samt smältprodukter och valsad kopparplåt, knallhattsbleck; Vieille Montagne, Åmmeberg: zinkblende med bergarter; Aschan, N., Ohs: legering af nickel och jern; Lessebo bolag: nickelkoppar.

c) Sten- och marmor-arbeten: Rozycki, C, Kolmårdens marmorbruk: ett större monument samt diverse arbeten från marmorbruket; Berg, J. A., Stockholm: urna af granit; Slaberg & Björling, Stockholm: grafvård af granit: Österholm, C., Stockholm: grafvård af granit; Carlén, C. H., Mamsell, Stockholm: brefpress af Gotlands marmor med petrifikater; Schram, J. R., Singö: bord af marmor; Borghamns kalkbrott: arkitektoniska arbeten af hyflad kalksten; Johannesen, W., Skåne: mergelprof; Arborelius, E. G., Elfdals porfyrverk: vaser, urnor, bord, knifskaft m. m. af porfyr; Adlers, G., Yxhult, Örebro län: hästkrubba af kalksten; Lidén, A., Töksmark: kokkärl af täljsten; Kullander, C. G., Kjellsviken: takskiffer; Lundström, C., Kinnekulle: ljusstakar af kalksten; Erdmann, A., Stockholm: slipade profver af svenska dertill tjenliga sten- och marmorarter.

Klass 2 a). Chemiska produkter.

Wallberg F., Stockholm: Benmjöl, ångprepareradt till utfodring och gödning; Lundqvist, G. A., Öster Silfberg: svafvel; v. Hedenberg, Umeå: salpeter; Lewenhaupt, C. M., grefve, Claestorp: terpentin, pinol, hartz m. m.; Hazelius, A. K., Stockholm: svafvelsyrad ammoniak; Dufva, C. F., Stockholm: blanksmörja; Friestedt, A. W., Stockholm: benmjöl, bensprit, benolja, bensvärta; Fahlu sambruksbolag: svafvel, kopparvitriol, kopparoxid m. m.; Hjerta & Michaelsson, Stockholm: svafvelsyra; Westerviks tändsticksbolag: tändstickor; Piper, C. E., grefve, Andrarum: alun och jernvitriol, rödfärg och alunslamm; Lovers alunbruk, Öland: alunskiffer och alun; Kylberg, H., Ryssbylund, latrinpudrett; Wærn, C. F., Götheborg: sur fosforsur kalk; Jönköpings tändsticksfabrik: tändstickor; Majeran, J. M., Jönköping: skogsull m. m.; Wikland, P., Filipstad: trädkol; Djurö tekniska fabrik, Norrköping: vitriol; Hamilton, H. D., grefve, Hönsäter: vitriol, alun, rödfärg; Kylberg, J., Såtanäs: latrinpudrett; Stora Kopparbergs bergslag: rödfärg; Åkerhjelm, W., friherre, Dylta: svafvel, vitriol, rödfärg; Hjerpe, J. W., Götheborg: säkerhetselddon.

Klass 2 b). Medicinska och farmaceutiska preparater.

Wikström, Z., Stockholm: Droguer: Alexis, F., Stockholm: eau de cologne; Dufva, C. F., Stockholm: eau de cologne; Hylin & komp., Stockholm: parfymerier; Willman, L., Ystad: tandpulver; Cavalli, J. G., Götheborg: farmaceutiska preparater och komprimerade vegetabilier; Pauli, F., Jönköping: parfymerier; Hasselgren, O. S., Rådanefors: benmjöl; Nyblæus, C. G., Stockholm: blanksvärta.

Klass 3 a) Åkerbruksprodukter.

Sprengtporten, J. W., baron, Sparreholm: hvete, hafra, Alsike-klöfver, thimotejfrö; Werner, W., Näsgård, Dalarne: vårhvete, råg, hvithafra, hvita och gröna ärter m. m.; Sandahl, J. E., Domnarfvet, Dalarne: vårhvete, skallöst korn; Bladin, K. L., Herrhagen, Dalarne: råg. hvithafra; Hulting, A. R., Swedjan, Dalarne: svarthafra; Schultin, C. H., Brusala, Dalarne: svarthafra; Ros, G. B., Öfvermo, Dalarne: blandsäd; Hushållssällskapet i Östergöthland: spanmålsprofver, hvithvete, råg, korn, ärter, vicker; Améen, H., Stockholms län, Hogsta: råg; Gyllencreutz, Y., Öfver-Calix socken: hvete; Klockhoff, O. D., Ytterstfors: vinterhvete; Lignell, C. A., Östersund: hvete, råg, korn; Söderström, A. G., Wester-Norrland: korn, råg; Nenzén, J. A., Westerbotten: hösthvete; Unander, F., Yttertofta, Westerbotten: thimotejfrö; Rossander, F. J., Mörbylånga, Öland, hvete, råg, korn; Kalmar läns Södra Hushållningssällskaps afdelning i Norra Möre: höst- och vårhvete, svensk råg, fransk och probstejer dito, korn, ärter. vicker, rapsfrö; v. Hoffsten, S. E., Sund, Örebro län: hösthvete och mjöl deraf; Evers, O., Ström, Elfsborgs län: rödt kubbhvete, hvitt hvete, hvithafra; Sahlmark, C. P., Ljungsnäs, Elfsborgs län: korn; Hagendahl, C. A., Örebro, Alsike-klöfver; Ångström, J., Lycksele, Umeå lappmark: korn; Böös, J., Gräfsnäs, Elfsborgs län: hafra; Dugge, H., Latorp, Örebro län: hvete; Forsell, C. A., Stora Mellösa, Örebro län: ärter; Nyberg, C. J., Brefven, Örebro län: höst- och vårhvete, råg; Wedberg, A., Yxe, Örebro län: svartvicker; Kilman, O. J., Bohus län: åkerbönor; Lundström, C. D, Underås: hafra.

Såsom illustrationer till denna klass äro bifogade: Skifteskarta, cirkulationskartor från särskilda provinser, ritningar öfver landtmannabyggnader, fogelperspektiver öfver landtegendomar, samt fotografier af hästar och boskapskreatur äfvensom professor Erdmanns geologiska karlor.

Klass 3 b). Viktualiehandelsvaror m. m.

Lundgren, P. W., Stockholm: lingonsylt samt fabrikater af potatis, mjöl, stjernsago, gummi dextrin, stärkelse, hvita perlgryn, bruna perlsago, brefoblater, ättikssprit, dragonättika, tapioccogryn, vermiceller, maccaroni, drufsocker, dextrinsirup; Olofson, A., Jemtland: mesost; Juhlin Dannfelt, Stockholm: sylt; Lindbloms arfvingar, Ronneby, mjöl och gryn af potatis; Kylberg, H., Ryssbylund: ost; Wahlbom, G. B., Köhlby: ost; Skånska Sockerbruksbolaget: socker och andra fabrikater af hvitbetor: Fromell, C. J., Götheborg, konfekt; Åkerblom, C. M., Norrköping: hvetestärkelse; Wedberg, L., fru, Nora, syltade bärsorter; Dufva, C. F., chocolad och vinsenap.

Klass 3 c. Viner, spritdrycker, öl samt tobak.

Lundgren, P. V., Stockholm: fruklviner: Bodack, C., Stockholm: Cigarrer; Rosén & Strömberg, Stockholm: cigarrer, tobak, snus; Littström, E. G., Fahlun, distilleradt bränvin; Högstedt & C., Stockholm: punsch; Hellgren, W., & C., Stockholm, tobaksfabrikater; Cederlunds Söner, Stockholm: punsch; Brinck & Hafström, Stockholm, cigarrer, snus, kardustobak, spunnen tobak; Kylberg, H., Ryssbylund: tobaksblad; Kockum, F. H., Malmö: snus samt spunnen och pressad tobak; Lindgren, J. M. P., Christinehamn, bränvin och punsch; Prytz & Wiencken, Götheborg; cigarrer, snus, spunnen och kardustobak; Sternhagen & C., Götheborg: snus; Boman, J. A., & C., Götheborg: spunnen, pressad och skuren tobak.

Klass 4 a) Oljor, vax, talg och produkter deraf.

Montén, L., Stockholm: stearin och stearinljus; Hjerta & Michaelsson, Stockholm: stearinljus; Hylin & C., Stockholm: tvål af flera sorter. En större vas af d:o; Pauli, F., Jönköping: tvål.

Klass 4 b) Andra djurämnen, begagnade i näringarne.

Svenska Silkesodlingssällskapet, Stockholm: silke, rått i härfvor och kokonger; Nilsson, P. U., Jemtland: elghorn och renhorn; Unander, F., Vesterbotten: renhorn; Ramstedt, F., Stockholm: blommor af vax; v. Celsing, L. G., Biby: ullfällar af elektoralfår; Sahlström, C. G., Jönköping: fisk-albumin; Rossing, J. A., Götheborg: silkesmaskar, ägg, kokonger, råsilke.

Klass 4 c). Vextämnen, begagnade i näringarne.

Ångström, J., Lycksele, Umeå lappmark: rep och snören af granrötter; Kalmar läns lokalkomité: profver af ek, ask, björk, furu och granträd; Kosta glasbruk, Kronobergs län: furu och granträd; af Harmens', H. O., arfvingar, Berga, Kalmar län: profver af ek, bok, tall och granträd; Sprengtporten, J. W., baron, Sparreholm: prof af gran, tall, björk och asp; Magnusson, N. P., Öland: rep af bast; Hasselgren, O. S., Rådanefors: bränntorf, skogsfrö; Hamillon, H., baron, Boo: bränntorf; Lindqvist, A. P., Bergsgården, Elfsborgs län: tall- och granfrö; Baldersnäs bolag, Dahlsland: furuplankor; Diconder, A. J., Aplo, Elfsborgs län, masurbjörk; Hamillon, H., grefve, Mariedal: furuträd samt plankor deraf; Leman, H. M., Götheborg: mattor af säf; Mölnbacka bolag, Wermland: prof på furuträd; Sparre, E., Torpa, Elfsborgs län: prof på furuträd; Croneborg, W., Östanås: takstickor och tak deraf.

Klass 5. Jernvägsmateriel och byggnadsämnen.

Lundhqvist, G. A., Nyköping: vagnsaxel af puddelstål med helsmidda hjul af jern och tyres af stål. Vagnsaxlar af jern, böjda medelst slag och hydraulisk press; Hero, L., Morgårdshammar: rälspik; Brefvens Bruk, Nerike: rälspik: Göransson, F., Högbo: locomotiv-hjulband af Bessemerstål, helgjutna.

Klass 6. Åkdon för landsvägar.

Sjösteen, B. F., & Tillberg, L., Stockholm: parsläde; Wegelin, J. F., & Östberg, J. W., Stockholm: kupévagn; Norman, J. E., Stockholm: kalesch; Olsen, N., Götheborg: täckvagn.

Klass 7 b). Machiner och verktyg, använda i metall- och trämanufakturen.

Bolinder, J., & C. G., Stockholm: hyfvel- och chepingsmachin; v. Celsing, L. G., Helleforss: gasvällugn för stenkol och torf; Bergström, J. W., Stockholm: universalskrulkloppa, uppfunnen af Aqvilon; Fromell, C. J., Götheborg, chocoladqvarn; Gustafsson, C., Hellstorp, Jönköpings län: spikvalsningsmachin.

Klass 8. Machiner i allmänhet.

Frestadius, A. W., Bergsund, Stockholm: ångmachin om 60 hästkrafter för kanonslupar; Lindahl & Runer, Gefle: högtryckningsångmachin, ny konstruktion; Scheutz, E., Stockholm: rotatorisk ångmachin; Holmgren, J., Sala: modell af blåsmachin; Munktell, Th., Eskilstuna: sug- och tryckpump.

Klass 9. Åkerbruks- och hushållsredskap.

Slöör, J., Stockholm: potatis-skalningsmachin; Haglund, A., Näfveqvarn: gröpqvarn; Munktell, Th., Eskilstuna: grynkrossningsmachin; Ekman, P. J., Stockholm: modell af ria och sädesstackningsmethod; Gussander. P. U., Gefle: mjölkhushållningsapparat; Lagerberg, F., grefve, Stockholm: mjölk- och vattencisterner; Holmgren, J., Sala: modell af torkria; Lindqvist, C. M., Stockholm: propellersmörtjerna; Odelberg, A., Stockholm: modell af torkria och en lada; Sederholm, J., Näfveqvarn, plog: Hushållningssällskapet i Dalarne: plogar; Ultuna Landtbruksinstitut: plog; v. Celsing, L. G., Hellefors: plog och klöfvertröskningsmachin; Lyckeby gjuteri, Blekinge: harf och plog; af Harmens', H. O., arfvingar, Berga, Kalmar län: tjurgrimma; Rossing, J. A., Götheborg: skogsodlingsredskap; Palmær, C. W., Forsvik: tegelrörsmachin; Öfverrums bruk: hackelsemachin, sädesrensare, morotfrösåningsmachin, 3 plogar.

Klass 10. Civil-ingeniörvetenskap. Byggnadskonst. Inredning.

Åkerlind, O. H., Stockholm: kakelugnar; Marino, J., Stockholm: klosetter, modell till en affallslår; Gefleborgs läns lokalkomité: modell af pert-tak; Klemming, C., Stockholm: klosetter; Kylberg, J., Såtenäs, Skaraborgs län: tegelrör; Bark & Warburg, Götheborg: dörrar, fönslerfoder, lister, byggnadskonstruktioner, ornamenter af träd; Nabstedt, H., Götheborg: klosetter; Ringnér, A., Götheborg: kakelugnar; Lindskog, L. & Frykholm, P. B., Götheborg: klosett; Ericson, N., baron, Nygård, Elfsborgs län: cement.

Klass 11, c. Vapen. Artilleri m. m.

Eskilstuna gevärsfaktori: 2:ne infanterigevär; v. Celsing, L. G., Hellefors: en refflad båt- och bergkanon med projektil; v. Stockenström, Åker: en refflad kammarladdnings-fältkanon; Svengren, J., Eskilstuna: sabelklingor, svärd; De Maré, A., Ankarsrum: projektiler; Husqvarna gevärsfaktori: infanterigevär: Ekman, C., Finspong: 2:ne kammarladdningskanoner; Sasse, E., Carlskrona, modeller å kanoner och projektiler.

Klass 12, a. Skeppsbyggeri.

Gröndahl, C. E. M., Stockholm: modell och ritning af ett skepp.

Klass 12. c. Skeppstackling.

Jäders bruk: ankare och dragg; Söderfors bruk: skeppsankare; Furudals bruk: ankarkettingar.

Klass 13. Kemiska och fysiska instrumenter.

Byström, O., Stockholm: hydropyrometer; Eggertz, V., Fahlun: metallurgiska undersökningsapparater; Åderman, C. O., Stockholm: alkoholometrar, maximum- och minimum-thermometrar; Klintin, J. F., Stockholm: loggmachiner; Arwidsson, Th., Stockholm: deviationskompassrosor; Lyth, G. W., Stockholm: theodolith; Jonson, Arne, Stockholm: krummcirkel; Centralkomitén, Stockholm: spanmålsvåg, svenska mått, mål och vigter samt mynt; Meurthin, Gefle: bergkompass; Warberg, J. E., Stockholm: sjökort; Berg, J. F., Stockholm: theodolith; Hultgren, F. A., Stockholm: mätare och profvare för våta varor: v. Post, Reymyra: kemiska glas; Wrede, F., baron, Stockholm: 2:ne instrumenter att förtydliga sammansättningen af ljusvågsystemer, planimeler; Kindbom, J. P., Kalmar: photometer; Wiberg, M., Malmö: tabellräkningsmachin.

Klass 14. Fotografier och fotografiska apparater.

Carleman, C. G., Stockholm: fotografier; Mandel, Th., Stockholm: fotografiskt tryck; Unna & Höffert, Götheborg: fotografiska arbeten.

Klass 15. Tidmätningsinstrumenter.

Cedergren, J. Th., Stockholm: transparent-ur; Linderoth, G. W., Stockholm: marinkronometrar; Linderoth, B., fru, Stockholm: delar till ur; Mollberg, L. R., Stockholm: balanser och spiraler för marin- och fick-kronometrar.

Klass 16. Musikaliska instrumentet.

Malmsjö, G., Götheborg: piano; Sätherberg, A. F., Norrköping: pianino.

Klass 17. Chirurgiska instrumenter.

Stille, A., Stockholm: lithotriptiskt bestick, amputations d:o, katheter d:o, öron d:o, scarificator, förlossningsinstrumenter, teucillotom, bindtyg, perforatorium, anatomiskt mikroskop, bestick, causticerings-instrument, saxar, obduklionsinstrumenter, bandager m. m.; Georgii, A., London: sjuk- och hygiengymnastik-apparelj.

Klass 18. Bomullsindustrien.

Andersson, C., fru, Gefle: sängtäcke; Andersson, A., Fritsla Högen, Elfsborgs län: bomullstyger: Andersson, Sv., Kinna Sanden, Elfsborgs län: bomullstyger; Håkansson, H., Fritsla Högen, Elfsborgs län: bomullstyger; Bergs aktiebolag, Norrköping: färgad och ofärgad domestik, moleskin; Berg, J. F., Nääs, Elfsborgs län: bomullsgarn, färgadt och ofärgadt, jemte framställning af de olika stadierna af beredningsprocessen från bomullens rensning till den finaste spunna tråd; Evers, A. H., Ahlefors, Elfsborgs län: bomullsgarn N:o 20 och N:o 30; Holmens fabriksbolag, Norrköping: bomullsgarn och domestik; Kampenhofs aktiebolag, Uddevalla: bomullsgarn och väfnader, virkgarn, färgadt och ofärgadt, segelduk; Norrköpings väfveri-aktiebolag: färgade och ofärgade väfnader, callico, piqué, shirting, twills, moleskin; Rosenlunds spinneribolag, Götheborg: bomullsgarn och bomullsväfnader; Johansson, M., Källäng, Elfsborgs län: jacquardväfnader, borddukar och shawlar; Larsson, S., Stämmemad, Elfsborgs län: klädnings-, rock- och byxtyger; Fürstenberg, L. & komp., Oscarsdal, Götheborg: bomullsshawlar; Malmö manufaktur-aktiebolag: bomullsgarn; Gibson, W.. & Söner, Jonsered: bomullsgarn; Almedals aktiebolag, Götheborg: bomullsgarn.

Klass 19. Lin- och hampindustrien.

Frisk, E., Hudiksvall: segelduk; Brodin,. B. C., Gefle: linnedamast och dräll; Brodin, E. C., Gefle: dito dito; Dahlqvist, J., Själevad, Ångermanland: lärft; Vesternorrlands lokalkomité: lin, tråd och garn; Trolle, W., Gideå, Ångermanland: linnedräll; Andersson, T. W., Upland: linnegarn; Almedals aktiebolag, Götheborg: linnetråd och garn, segelduk, bolstervar, tältduk, dräll- och damastväfnader; Stenberg, G., enka, Jönköping: damast- och drällsduktyger; Sundström, F., Norrköping: skeppstågvirke, fiskrefvar, härfvelgarn; Gibson, W. & Söner, Jonsered, Götheborg: tågvirke och segelduk.

Klass 20. Silkesväfnnder.

Meijerson, L., Stockholm: sidenväfnader, klädningstyger, möbeldamast, fantasiväfnader; Casparson & Schmidt, Stockholm: sidenklädningstyger; Almgren, K. A., Stockholm: sidenväfnader, klädningstyger och möbeldamast.

Klass 21. Ylleindustrien.

Behrling, P., Stockholm: filtar och shawlar; Appelberg, C. L., Norrtelje: vattentäta filtar; Elliot, S. & komp., Stockholm: hel- och halfylleshawlar; Meijerson, L., Stockholm: halfsidenvaror; Carlsviks fabriksbolag, Stockholm: färgadt och ofärgadt yllegarn, hel- och halfyllevaror, färgade, fasonerade och släta klädnings- och möbeltyger; Boethius & Kling, Norrköping: korderoj; Andersson, T. W., Upland: ullgarn; Drags aktiebolag, Norrköping: ylleväfnader; Fürstenberg, L. & komp., Oscarsdal, Götheborg: ylleshawlar; Lundström, C. F., Jönköping: hel- och halfylleväfnader, färgade, släta och fasonerade; Korderojfabriks-aktiebolaget i Norrköping: korderojtyger; Qvist, A., Norrköping: korderojtyger; Smedjeholmens aktiebotag, Norrköping: kläden, doffel, korderoj; Wahren, H., Norrköping: korderojtyger; Johansson, M., Källäng, Elfsborgs län: shawlar, halfylle-; Wellenius, J. F., Norrköping: kläden; Wahlqvistska fabriken, Wexiö: kommisskläden för svenska arméen; Pehrsdotter, Elisabeth, Öland: nockad rya.

Klass 22. Mattor.

Langemeijer, Stockholm: mattor af fiber.

Klass 21. Tryckta och färgade väfnader.

Lundström, C. F., Jönköping: prof på färgning och tryckning; Carlsviks bolag, Stockholm: prof på färgadt garn, m. m.

Klass 24. Tapisseri, knyppling, broderi.

Bensow & komp., Stockholm: vagnssnören och kordonger; Holmgren, W., fru, Götheborg: bordtäcke; Bäck, C., Götheborg: broderier; Hartwick, A., fru, Wadslena: spetsar.

Klass 25 a). Pelsverk.

Bask, C. J., Stockholm: matta af pelsverk; Forssell, D., Stockholm: pelsverk af mård, gråverk, utter, räf, varg, lodjur och hiller; Nilsson, P. U., Jemtland: björn-, elg- och renhudar; Bergström, N. P., Stockholm: björnhud (på Sjöstéens släde).

Klass 25 c). Hårabeten.

Fins Anna Larsdotter, Mora, Dalarne: armband, halsband m. m.; Carlsson. C. A., Stockholm: borstar; Lundgren, F. F. O., Stockholm: borstar; Zinn, C. M. (firma Pettersson & komp.), Stockholm: peruker och turer; Löfström, P. & komp., Götheborg: peruker.

Klass 26 b). Sadelelmakeriarbeten.

Krook, T. F., Malmö, två par selar; Skoglund, D. C., Stockholm: fruntimmerssadel med betsel; Ångström, J., Lycksele, Vesterbotten: flätade lädertömmar af renskinn och senor.

Klass 27 a). Hattmakarearbeten.

Angresius, F. R., Götheborg: manshattar; Ericsson, A. & komp., Stockholm: uniforms- och civila hattar, hattstommar m. m.

Klass 27 c). Modevaror, sömnadsarbeten, tricotvåfnader.

Halin, C. J., Örebro: en klädesrock; Widgren, H., Stockholm: tygknappar; Kæding, Stockholm: uniformsrockar, civila kläder; Brock, C. F., Götheborg: handskar; Wiechel, G., Norrköping: tricotväfnader; Lindberg, Z., Götheborg: skjortor; Salomon, J., Götheborg: skjortor; Möller, P. D., Malmö: handskar; Möller, J. P., Lund: handskar; Söderberg, J., Stockholm: tricotväfnader; Bærendt, S. & komp., Stockholm: skjortor.

Klass 27 d). Skodon.

Fjästad, P. L., Stockholm: mans- och fruntimmersskodon; Ångström, J., Lycksele, Vesternorrland: fruntimmerslappskor; Trané, F., Stockholm: skodon; Lundstedt, O., Stockholm: skodon; Hellman, J. P., Norrköping: skodon; Sundqvist, L. M., Götheborg: skodon; Törnqvist, C. U., Åby, Skåne: rid- och jagtstöflar m. m.

Klass 28 a). Pappersarbeten.

Bock, C. A., Klippan, Skåne: pappersprofver; Rosendahls fabriksbolag, Götheborg: papper, pappersmassa af granträd; Stenholms bolag, Jönköping: pappersprofver; Lithografiska aktiebolaget, Norrköping: papper, pappaskar, spelkort; Nyqvarns bruk, Stockholm: pappersprofver; Munktell, A., fru, Grycksbo. Dalarne: filtrerpapper; Brandt, J., Stockholm: spelkort; Heurlin. G., Stockholm: spelkort; Schwartz, C. H. F.: en spelmarkslåda.

Klass 28 b). Skrifbläck.

Nyblæus, C. G., Stockholm: skrifbläck.

Klass 28. c. Bok- och stentryckeriarbeten.

Behrling, F., Lund: stilprof; Meijer & Köster, Götheborg: lithografiska arbeten; Lithografiska bolaget, Norrköping: lithografiskt tryck; Mandelgren, N. M., Paris: Monuments scandinaves; Bonnier, A., Stockholm: böcker.

Klass 28 d). Bokbinderiarbeten.

Beck, F., Stockholm: album's och böcker.

Klass 29 a). Kartor.

Bonnier, A., Stockholm: atlas öfver Sveriges städer af Ljunggren; Kongl. topografiska corpsen: geometriska kartor; Erdmann, A., Stockholm: