Sida:RD 1935 34.djvu/196

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Jordbru.ksu«tskottet.w utlåtande Nr 28. 7 b) lägenheten Bocksjö (Booksjö 1-) med ett saluvärde av 21,275 kronor och med hembudsrätt jämlikt 9 Q förordningen för Axel Leander Johansson samt med tillträdesrätt för Johansson, därest han begagnar sig av hembudsratten, räknat från den 14 mars 1935, och för annan köpare den 14 mars 1937; samt c) lägenheten Orretorp (Bocksjö 1°) med ett salnvärde av 4,600 kronor och med tillträdesrätt för köpare räknat från den 14 mars 1935 samt med hembudsrätt jämlikt 9 § förordningen för Erik Pettersson; ägande varken kronan eller arrendatorerna, för det fall att de sistnämnda förvärva lägenheterna, framställa. fordringsanspråk gent emot varandra på grund av gällande arrendeavtal i fråga om ersättning för trädesbruk, höstplöjning, sådd eller husröta; och skall vid försäljningarna därjämte iakttagas, att lägenheterna överlåtas i det skick, vari de vid tillträdet befinnas, att i köpen ingå endast kronan tillhöriga, å vederbörande lägenhet befintliga byggnader och anläggningar, att kronan såsom ägare av följande i kronoparken Granvik ingående fastigheter förbehålles rätt att använda de à den i ärendet företedda kartan med ägofigurerna nzris 62 och 133 betecknade samfällda vägarna, nämligen 1/9 mantal Granviken nr 1, */8 mantal Djeknetorp nr 1, % mantal Hanefjäll nr 1, % mantal Hult nr 1, 1/s mantal Humlegärdsliden nr 1, 1/8 mantal Ottersjötorp nr 1, % mantal Spåndalen nr 1, 1/8 mantal Friskelstorp nr 1, *le mantal Gärdstorp med Kärret nr 1, 'ln av % mantal Uggletorp nr 1, 2 mantal Gäddviken och Dammen nr 1, 1'/s mantal Kvarnbäcken nr 1, 1/10 mantal Ösjönäs nr 3, lägenheterna Liderna och Dalen, åbohemmanen i Spändalen, lägenheten Sörängen (Hindrikstorp) och kronans del av 'la -mantal Moen nr 1, att kronan såsom ägare av fastigheten 1 mantal Bocksjö nr 1 jämte samtliga förenämnda i kronoparken Granvik ingående fastigheter förbehålles rätt till fri och obehindrad utfart för all framtid å den med ägofigur nr 62 betecknade vägen, varför köparna skola tillförbindas att icke å densamma uppföra grindar eller andra anordningar, som kunna hindra trafiken; ägande kronan att till säkerhet för beståndet av sagda utfästelser angående rätt till väg erhålla inteckning i lägenheterna, samt att köparna betala av kronan förskotterad kostnad för