Sida:RD 1935 34.djvu/277

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


6 Jordbruksutskottets utlåtande Nr 43. Under åberopande av det anförda hemställer utskottet, Stockholm den 9 att riksdagen må i anledning av motionerna l: 190 och II:34 i skrivelse till Kungl, Maj:t anhålla, att Kungl. Maj :t med beaktande av vad utskottet här ovan anfört måtte utfärda bestämmelser för tillgodoseende av det i motionerna angivna syftet, mars 1935. På jordbruksutskottets vägnar: C. J. JOHANSSON. Vid detta ärendes slutbehandling hava närvarit: - från tö r s t a k a m m a r e n : herrar Sederholm, Carl Eriksson, Gabrielsson, von Stockenstrom, Granath, Bengtsson, Dalberg och Henriksson; samt lrån andra kammaren: herrar Johansson i Uppmälby, Hedlund i l-läste, Uddenberg Olsson i Rödningsberg, Gustafson i Kasenberg, Andersson i Löbbo, Carlström och Pettersson i Rosta.